Data off-boarding

Som ansat på DPU skal du tage stilling til hvad der skal ske med dine forskningsdata hvis din ansættelse på DPU ophører (dvs. data off-boarding).

Du vil få besked herom fra sekretariatet før stillingsophør, men grundlæggende har du tre valgmuligheder:

1) Data skal arkiveres på DPU. Her skal du udpege ny kontaktperson for dine forskningsdata. Husk uiversitetet er underlagt et 5 års arkiveringskrav fra sidste publicering, hvorfor det er særlig vigtigt at udpege en kontaktperson. 

2) Data skal videregives til ny institution/nyt ansættelsessted. Her skal Det først vurderes om videregivelse er mulig og dernæst skal der laves en videregivelsesaftale. Kontakt DPU's Forskningsstøtte for hjælp til at komme videre.

3) Data skal slettes. Her skal du være opmærksom på Det Danske Kodeks for Integritet i Forskningen, som foreskriver at data bør opbevares i en periode på mindst fem år fra offentliggørelsesdatoen. 

Kontakt

Ved behov for hjælp og vejledning kontakt venligst instituttets forskningsstøtte: