Kom godt i gang med dit forskningsprojekt

Sættemøde

Alle projekter på DPU bør starte med et sættemøde. Et sættemøde er et møde mellem en af DPU's forskningskonsulenter, projektejer, afdelingsleder og projektøkonom.

Formålet med et sættemøde er at give overblik over:

  • Projektets indlejring i afdelingen - både ift. nyansættelser og frikøb af forsker(e).
  • Projektets økonomi, korrekt brug af midler og økonomisk afrapportering og samarbejdet med projektøkonomen.
  • Datahåndtering og eventuelle samarbejdsaftaler.
  • Krav ved samarbejde med eksterne parter.
  • Internationalisering.
  • Formidling/event. 

Hvis du har fået en ekstern bevilling, vil din forskningskonsulent tage initiativ til sættemødet.
Udføres projektet i din frie forskningstid, beder vi dig selv tage kontakt til DPU's forskningsstøtteteam (Henrik Nitschke eller Stine Trentemøller).