Ansøgningsmuligheder

Ansøgningsmuligheder F2024 + E2024

Forskningsprojektmidler

Proces for udvælgelse af ansøgere til Velux Fondens Kernegruppeprogram

DPU har i år mulighed for at indsende et begrænset antal ansøgninger til Velux Fondens kernegruppeprogram. I modsætning til tidligere år gennemfører fonden ikke selv en prækvalificeringsrunde. Institutledelsen har derfor besluttet en proces for udvælgelse af ansøgere på DPU.

Se retningslinjerne for udvælgelse af ansøgere til Velux Fondens Kernegruppeprogram her

 

Danmarks Frie Forskningsfond (DFF) - Tematiske midler

Trivsel og læring

Sundhed og trivsel

Klima

Sundhed

NordForsk

 • Sustainable Development of the Arctic Ansøgningsfrist: 4. juni 2024 kl. 13.00
  • OBS! Intern meldefrist 8. April 2024 med mail til Anne Pintz (anpint@au.dk) samt DPUs Forskningsstøtte ved Henrik Nitschke (hni@edu.au.dk) eller Stine Trentemøller (stinet@edu.au.dk).
  • The main aim of the call is to support research collaboration among participating countries in the Arctic region to bring forward new knowledge on how to ensure the sustainable development of the Arctic.

Velfærds- og forskningsfonden for pædagoger

 • Forskning Ansøgningsfrist: Løbende
  • Fondens formål er at fremme af børns og pædagogers vilkår i velfærdssamfundet. Fondens fokus, mål og virke er, at bidrage til et Bedre Børneliv, såvel nationalt som internationalt.
  • Forskning, projekter og udviklingsarbejder, der belyser og synliggør præstationssamfundets negative konsekvenser for børn og unges trivsel og sætter fokus på pædagogers rolle i at skabe præstationsfrigørende rum for børn og unge i skole- og fritidspædagogikken

Postdocs og ph.d.

Spar Nord Fonden


Mobilitetsmidler

Aarhus Universitets Forskningsfond (AUFF)

 • International mobilitet Ansøgningsfrist: 25. september 2024, kl. 12.00.
  • AUFF ønsker at støtte ind- og udgående mobilitet på Aarhus Universitet. Dels ved at støtte gæsteforskerbesøg på AU for udenlandske forskere og ved at støtte AU forskeres ophold ved udenlandske universiteter.

Carlsbergfondet

 • Feltekspeditioner/Forskningsophold Ansøgningsfrist: Løbende
  • Bevillinger til feltekspeditioner i udlandet eller forskningsophold ved udenlandske forskningsinstitutioner under 100.000 kr.

Forskningsformidling og publikationsstøtte

Aarhus Universitets Forskningsfond (AUFF)

 • Publikationsstøtte Ansøgningsfrist: Næste frist forventes september 2024.
  • Formålet med fondens publikationsstøtte er at sikre, at væsentlige videnskabelige arbejder af særlig høj kvalitet opnår støtte til egnet kvalitetspræget publicering og udbredelse og dermed kan styrke kendskabet til universitetets forskningsresultater i den internationale forskningsverden og i den brede offentlighed.

Carlsbergfondet

 • Forskningsformidling Ansøgningsfrist: 1. september 2024 kl. 16.00
  • Bevillinger til professionel formidling af naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige og humanistiske emner til ikke-videnskabelige målgrupper.
 • Carlsberg Mindelegat Ansøgningsfrist: 1. september 2024 kl. 16.00
  • Bevillinger til forskeres formidling af egen forskning til ikke-videnskabelige målgrupper.