Børneattester

Universiteterne er fra sommeren 2023 forpligtet til at indhente børneattester på medarbejdere, som arbejder med børn under 15 år. Hvis du arbejder med børn under 15 år, og der ikke er indhentet børneattest, skal du henvende dig til Charlotte Fisker Jensen i Sekretariatet med en beskrivelse af, hvordan du i forskningsprojektet er alene med børn. HR vil derefter sørge for at indhente samtykkeerklæringer mv.
Læs mere her.