Fokus på forskning

Som led i DPU´s øgede fokus på at styrke eksternt finansieret forskning, har instituttet besluttet en række tiltag indenfor tre indsatsområder:

  1. DPU´s ansøgningskultur og forskningsstøtte
  2. Støtte til etablering af nye forskningsfællesskaber (match) indadtil og udadtil
  3. Forskningsledelse i forbindelse med ansøgninger og projekter.

Læs mere om indsatserne i beslutningsnotatet:

Som led i Fokus på forskning kan VIP´er søge om timer til støtte for forskningsansøgningsarbejde, der ligger ud over det forventede grundtimetal per år.