Hvem gør hvad i DPU´s sekretariat?

 • Uddannelsesadministratorer (UA'erne):
  Dan Fog Enevoldsen: Afdeling for Pædagogisk antropologi og Pædagogisk psykologi
  Simon Kjærgaard Larsen: Afdeling for Pædagogisk Sociologi
  Julie Torp Olsen: Afdeling for Uddannelsesvidenskab
  Natasja Thandi Kappel Pedersen: Afdeling for Fagdidaktik, Generel Pædagogik og Pædagogisk filosofi
 • Forskningssupport:
  Hanne Ryge Nielsen: Afdelingerne: Pædagogisk Sociologi og Afdeling for Fagdidaktik, Generel Pædagogik og Pædagogisk filosofi
  Lise Wendelboe: Afdelingerne: Uddannelsesvidenskab og Afdeling for Pædagogisk antropologi og Pædagogisk psykologi
 • Adjungerende professorer: Henrik Nitschke
 • Administratorer Campus Aarhus:
  Bolette Hansen og Susanne Hammer Samuelsen
 • Administrator for masteruddannelserne:
  Simon Kjærgaard Larsen
 • Aktindsigtssager (på forskningssager mv.): Christine Wernberg Dalhoff
 • Ansættelser og indstilling herom:
  VIP og TAP stillingsopslag: Charlotte Fisker Jensen
  DVIP og DTAP stillingsopslag: Charlotte Fisker Jensen
  Ansættelser uden opslag af DVIP på uddannelserne (dvs. eksterne lektorer, undervisningsassistenter og videnskabelige assistenter kun med udelukkende undervisningsportefølje): Charlotte Fisker Jensen
  Ansættelser uden opslag af videnskabelige assistenter til forskningsopgaver, TAP (herunder studentermedhjælpere), praktikanter og personer i løntilskudsordning: Forskningssupporten for din afdeling Hanne Ryge Nielsen eller Lise Wendelboe
  Ansættelse af studentermedhjælpere i sekretariatet: Bolette Hansen (Aarhus), Else Thousig (Emdrup)
 • Adgangskort - Tilknytning af adgangsområder på nyt adgangskort: Medarbejdere i Emdrup kontakt forskningssupporten for din afdeling Hanne Ryge Nielsen eller Lise Wendelboe, i Aarhus kontakt Susanne Hammer Samuelsen
 • Ansættelsessamtaler videnskabelige og administrative stillinger (tovholder): Charlotte Fisker Jensen, Bolette Hansen (Aarhus)
 • Arbejdsmiljørepræsentant TAP: Lise Wendelboe
 • Arbejdsskader, anmeldelse: Christine Wernberg Dalhoff, Lise Wendelboe
 • AV-udstyr (kameraudstyr, recordere mm.): udlånes af studentermedhjælperne i lok. A316, skriv evt. til dpu@edu.au.dk 
  DPU, Aarhus: Diktafoner udlånes af studentermedh. i lok. 1483-532, skriv evt. til ekspedition.aarhus@edu.au.dk
 • Børneattester til ansatte: Charlotte Fisker Jensen
 • Chikanesager fra eksterne – håndtering: Christine Wernberg Dalhoff
 • E-fakturering, INDFAK: Maibritt Wraa Nielsen, Dan Fog Enevoldsen, Else Thousig, Bolette Hansen (Aarhus)
 • Emeritusansøgninger/forlængelser af Emeritus: Charlotte Fisker Jensen
 • Daglige ledelsesmøder: Sekretær for: Lars Jensen
 • DPU Service, leder af: Else Thousig
 • Emply Hire: (rekrutteringssystem): Charlotte Fisker Jensen, Christine Wernberg Dalhoff
 • Fakturafremsendelse: Maibritt Wraa Nielsen, Else Thousig
 • Feriemelding: mail til: ferie@dpu.dk (spørgsmål kan rettes til Lise Wendelboe og Anders E. Kristiansen via ferie@dpu.dk)
 • Forskningsstøtte (rådgiver for forskning og videnudveksling, samarbejdsaftaler, kontrakter): Henrik Nitschke og Stine Trentemøller
 • GDPR: Stine Trentemøller (forskning), Louise W. Jacobsen (uddannelser), Christine Wernberg Dalhoff (administrativt og fysiske arkivalier)
 • Gæsteforsker- og gæste-ph.d.-besøg under 14 dage (adgang, visum mfl.): I Emdrup Hanne Ryge Nielsen, Lise Wendelboe i Hanne Ryges Nielsens fravær. I Aarhus Bolette Hansen, Susanne Hammer Samuelsen
 • Gæsteforsker- og gæste-ph.d.-besøg over 14 dage (adgang, visum opholdstilladelse, udstyr mv): Hanne Ryge Nielsen, Lise Wendelboe i Hanne Ryges Nielsens fravær
 • Hjemmesider - afdelingerne: Carsten Henriksen
 • Indbrud: Politiet (ring straks til 114) og kontakt Christine Wernberg Dalhoff
 • Institutforum: Sekretær for: Lars Jensen
 • Institutleder: Sekretær for: Lars Jensen og Charlotte Wilbech Andersen
 • Institutledelsesmødet: Sekretær for:  Lars Jensen
 • IT-udstyr:  Ønsker du en ny computer, softwarelicenser eller andet IT-udstyr, sker bestillingen på itindkob@edu.au.dk (Anders E. Kristiansen i Emdrup / i Aarhus via Bolette Hansen). Mindre bestillinger (under 500 kr.) kan ske direkte i IT-afdelingens Servicedesk
 • Kaffebestilling til møder i Emdrup: Bestilles via dpu@edu.au.dk senest to arbejdsdage før. Studentermedhjælperne laver kaffe mm. til møder med mellem 5 og 25 deltagere. Ved flere end 25 deltagere bestiller de i kantinen.
 • Kaffebestilling til møder i Aarhus: Studentermedhjælperne laver kaffe mm. til møder med mellem 5 og 25 deltagere. Bestilles via ekspedition.aarhus@edu.au.dk senest hverdagen før inden kl. 12.
  Ved flere end 25 deltagere og ALLE bestillinger med forplejning, hvor der ønskes kage, sandwich eller andet fra Jespers Torvekøkken og i øvrigt alle bestillinger, som ikke er i DPUs mødelokaler i bygning 1483 ekspederes videre til Jespers Torvekøkken. Bestilles via ekspedition.aarhus@edu.au.dk.
  Se i øvrigt Procedure for bestilling af forplejning til møder på DPU, Campus Aarhus.
 • Kopiering: Studentermedhjælperne i lok. A316 (dpu@edu.au.dk, tlf. 871 63553) (Emdrup), Studentermedhjælperne i lok. 1483-532 (Aarhus)
 • Konferencer mv. u. 25 personer: Kontakt forskningssupporten for din afdeling herom i Emdrup: Hanne Ryge Nielsen og Lise Wendelboe og i Aarhus Bolette Hansen og Susanne Hammer.
 • Konferencer mv. o. 25 personer: se "Vejledning for konferencer på DPU". Kontaktperson på instituttet Else Thousig
 • Korrekturlæsning (kun af institutdokumenter): Lise Wendelboe og Else Thousig
 • Kreditkort: Maibritt Wraa Nielsen (Emdrup) / Susanne Hammer Samuelsen (Aarhus)
 • Kurser interne VIP: Stine Trentemøller (forskning) og Louise W. Jacobsen (uddannelse)
 • Legatadministration: Louise W. Jacobsen
 • Lokalefordelingsoversigt: Anders E. Kristiansen (Emdrup) / Bolette Hansen (Aarhus)
 • Mobiltelefoner: Christine Wernberg Dalhoff
 • Modtagelse af nyansatte: Afdelingsadministratorerne, Christine Wernberg Dalhoff (Emdrup) / Bolette Hansen (Aarhus)
 • Nyhedsbrev, internt: Charlotte Wilsbech Andersen, Lise Wendelboe
 • Opfyldning tekøkken (mælk, kaffe, te mm): dpu@edu.au.dk (Emdrup) / ekspedition.aarhus@edu.au.dk (Aarhus)
 • Opfyldning printerrum (papir, toner, mm): dpu@edu.au.dk (Emdrup) / ekspedition.aarhus@edu.au.dk (Aarhus)
 • Pressekontakt: Carsten Henriksen og Mette Rolan-Kjærsgaard
 • Persondataredaktører (MSK): Anders E. Kristiansen, Lise Wendelboe, Charlotte Fisker Jensen
 • Ph.d.-afhandlinger, elektronisk indlevering af: Pr. mail til Minna Elo, ph.d.-administrator, minna.elo@au.dk, Tåsingegade 3, bygning 1443-417, 8000 Aarhus C
 • Ph.d.-forsvar – kaffepause/evt. reception: Else Thousig, (Emdrup), Susanne Hammer Samuelsen, (Aarhus)
 • Ph.d.-kurser og budgettering og WIP-seminar: Maibritt Skovgaard Wraa Nielsen
 • PURE (forskningsdatabase): Lise Wendelboe (Emdrup), Susanne Hammer Samuelsen (Aarhus)
 • Receptioner: (f.eks. jubilæum, professortiltrædelse, fratrædelse): Else Thousig (Emdrup) og Bolette Hansen (Aarhus)
 • Redaktør for Asterisk: Mette Roland-Kjærsgaard
 • Redaktør for Pædagogisk Indblik: Carsten Henriksen
 • Rejseapp til DSB-togrejser til Aarhus til møder og undervisning: Anna-Sofie Floor Koed (lokale A307f) administrerer den digitale app - få hjælp på togbilletter@edu.au.dk
 • Rejseforsikring, oplysning om: Hanne Ryge Nielsen (Emdrup), Susanne Hammer Samuelsen (Aarhus)
 • RejsUd (afregningssystem): Maibritt Skovgaard Wraa Nielsen
 • Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg, lokalt (LSAU): Sekretær for: sekretariat Charlotte Wilsbech Andersen
 • Sprogvask: Instituttets pulje til sprogvask af engelsksprogede artikler inden indsendelse til internationale publikationer administreres af Simon Rolls
 • Sygemelding: mail til: sygdom@dpu.dk (spørgsmål kan rettes til Lise Wendelboe og Anders E. Kristiansen via sygdom@dpu.dk)
 • TAP-repræsentant i Akademisk Råd: Henrik Nitschke
 • TAP-repræsentant i Husudvalget Campus Aarhus: Bolette Hansen og Susanne Hammer Samuelsen
 • TAP-repræsentant i Husudvalget Emdrup: Louise W. Jakobsen og Christine Wernberg Dalhoff
 • TAP-repræsentant i Institutforum: Louise W. Jakobsen
 • TAP-repræsentant i Kantineudvalget, Emdrup:  Christine Wernberg Dalhoff og Else Thousig
 • TAP-repræsentant i Nobelparkens Kantine, Aarhus: Susanne Hammer Samuelsen
 • Tillidsrepræsentant AC-TAP: Else Thousig
 • Transskription: Simon Rolls formidler kontakt til studentermedhjælpere
 • Vip-O-Matic: Uddannelse og øvrige institutopgaver: Hanne Ryge Nielsen, Bolette Hansen og Anders E. Kristiansen. Timer på eksterne projekter: Henrik Nitschke
 • Uddannelseskonsulent: Louise Weinreich Jakobsen: Rådgivning vedr. uddannelserne, udarbejdelse af strategier, analyser og baggrundsrapporter, bistand ved ansættelser på uddannelserne
 • Virksomhedspraktikanter: Anders E. Kristiansen
 • Visitkort: Bestilles på: Visitkort
 • Word: Superbruger: Lise Wendelboe
 • Workzone (journalisering): Superbrugere: Charlotte Wilsbech Andersen og Lise Wendelboe