Sekretariatet på DPU

Institutleder

Viceinstitutleder, studieleder

Anna Karlskov Skyggebjerg

Studieleder og viceinstitutleder for uddannelse

Viceinstitutleder for forskning

Sekretariatsleder

Campusleder i Aarhus

Ledelseskonsulent

Uddannelseskonsulent


Studentermedarbejdere i sekretariatet i København (DPU Service)

Mail:  dpu@edu.au.dk  
Tlf.: 2165 4401
Campus Emdrup, Bygning A, lok. 316
Åbningstider: 9.00-15.00

Se studentermedarbejdernes opgaver

Studentermedarbejdere i sekretariatet i Aarhus

Mail: ekspedition.aarhus@edu.au.dk
Tlf.: 8716 1302
Nobelparken, bygn. 1483, lok. 532
Åbningstider: 9.00-15.00

Se studentermedarbejdernes opgaverDPU´s sekretariat i Emdrup (København)

Else Thousig

AC-fuldmægtig, Projektkoordinator

DPU´s sekretariat i Aarhus (Nobelparken)