Sekretariatet på DPU

Institutleder

Viceinstitutleder, studieleder

Viceinstitutleder for forskning

Sekretariatsleder

Uddannelseskonsulent

Ledelseskonsulent

Campusleder i Aarhus


Studentermedarbejdere i sekretariatet i København (DPU Service)

Mail:  dpu@edu.au.dk  
Tlf.: 2165 4401
Campus Emdrup, Bygning A, lok. 316

Opgaver studentermedarbejderne løser

Studentermedarbejdere i sekretariatet i Aarhus

Mail: ekspedition.aarhus@edu.au.dk
Tlf.: 8716 1302
Nobelparken, bygn. 1483, lok. 532

Opgaver studentermedhjælperne løser


Sekretariatet i København


Sekretariatet i Nobelparken i Aarhus