Arealoptimering på Campus Emdrup

Alle aktiviteter på Campus Emdrup skal samles i bygning A og B

Siden her vil løbende blive udbygget med informationer, dokumenter mv.

Baggrund

Flere enheder på Campus Emdrup er blevet mindre både i antal medarbejdere samt antallet af studerende er blevet færre. Det vurderes, at der i øjeblikket står omkring 50 kontorer tomme på Campus Emdrup fordelt i bygningerne 7210(A), 7211(B) og 7220(D). Det belaster både instituttets og fakultetets økonomi.

Med den baggrund har DPU bedt Administrationscenter Arts om at være behjælpelig med at undersøge muligheder og udfordringer ved at fraflytte og opsige bygning 7220(D) for at opnå en for DPU helt nødvendig økonomisk besparelse. ARTS’ dekan har derfor også støttet op om denne forundersøgelse.

Det er undersøgt, om der kunne findes andre lejere til bygning 7220(D), men det har ikke været tilfældet. Lejeaftalen på bygning 7220(D) er udformet på en sådan måde, at det kun er muligt at fraflytte og opsige hele bygningen. Det betyder, at der ikke er mulighed for at beholde et mindre areal, ej heller undervisningslokaler og auditorier i bygning 7220(D).

Forundersøgelse

Der er foretaget en forundersøgelse af mulighederne for at opsige bygning D og samle alle aktiviteter på Campus Emdrup i bygning A og B.

Forundersøgelsen blev afsluttet november 2023, og universitetsledelsen besluttede den 22. december 2023, at arealoptimeringsprojektet skal sættes i gang.

I forundersøgelsen  blev udfordringerne ved arealopti-mering kortlagt gennem:

 • Udpegning af væsentlige udfordringer for andre beboere på campus end DPU og hvis nødvendigt forslag til alternative placeringer i grove træk på campus.
 • Udpegning af processuelle og projektorienterede udfordringer.
 • Kortlægning af DPU’s samt alle beboeres fremtidige behov for kontorpladser og møderum og forslag til alternative placeringer i grove træk på campus.
 • Kortlægning af DPU’s fremtidige behov for undervisningsfaciliteter og forslag til alternative placeringer i grove træk på campus.
 • Andre udfordringer (f.eks. byggetekniske og logistiske afhængigheder ml. bygning 7210(A), 7211(B) og 7220(D).

Analysen optegner behov og muligheder, og viser løsningsforslag der kan imødekomme krav til funktionelle undervisnings- og arbejdslokaler. I arbejdet er der opstillet et program for lokalebehov, som har dannet grund-lag for analysen.

Projektgruppe (forundersøgelsen)

Forundersøgelse blev forestået ef en projektgruppe bestående af:

Projektbeskrivelse

De eksisterende campusbygninger, bygning 7210(A) og 7211(B), bevares i deres ydre geometri. Der vil ske omdisponering og ombygninger for at imødekomme de fremtidige behov efter arealoptimering.

Det drejer sig overordnet om:

 • Ombygning af området med Det Kgl. Biblioteks nuværende hovedsamling, bygning 7211(B) etage 01, til 2 auditorier til min. 80 personer med tilhørende birum som toilet, teknik og depoter.
 • Rokader af alle kontorarealer for at samle de enkelte afdelinger og dermed underbygge et tæt fagmiljø.

Herudover udføres der enkelte arbejder i udearealerne omkring etablering af vare- og affaldsgård samt sti-forbindelse fra bygning 7210(A) over viften til indgangen til de kommende auditorier.

Projektgruppe

Projektgruppen består af:

 • Projektleder Birgitte Mørch Folkmann (fra AU Bygninger)
 • Bygningschef Eva Serup (fra ARTS Bygninger)
 • Teknisk chef Susie Petersson (fra ARTS Bygninger)
 • Viceinstitutleder for uddannelser/Studieleder Pia Bramming (fra DPU)
 • Sekretariatsleder Christine Dalhoff (fra DPU)
 • Abejdsmiljørepræsentant lektor Anne Larson (fra DPU)
 • Abejdsmiljørepræsentant Henrik Christensen (fra ACA, Campus Emdrup)
 • 2 studerende indstillet af studienævnet: Rune Boelsmand Bak og Jon Kristian Wandahl Hansen
 • 2 rådgivere (Lise N. Nørgaard arkitekt fra Friis og Moltke og Kasper Olsen ingeniør fra Niras)

Møder i projektgruppen

 • 14. maj 2024
 • 4. juni 2024
 • 25. juni 2024