Vinklub

DPU Vinklub er et forum for vin- og madelskere. Netop denne kombination er i højsædet ved klubbens arrangementer.

Klubben har til formål at øge medlemmernes kendskab til vin samt kundskab om vin ved:

1. at arrangere vinsmagninger, foredrag om vin o.l. samt dermed beslægtede aktiviteter

2. at arrangere vinkøb for klubbens medlemmer.

Vinklubben forholder sig naturligvis til ovenstående to punkter, men sætter samtidig det sociale samvær i et uformelt forum meget højt.

Der er plads til flere medlemmer, som synes om disse formål.

Det er ikke kun vin, der smages på. Ølsmagning med lagkage, romsmagning, smagning med udgangspunkt i mad, cider-smagning, sherrysmagning og whiskysmagning er andre eksempler på aktiviteter i klubben.

Det tilstræbes at der arrangeres ca. fire-fem årlige smagninger. Der vil typisk være et traktement i forbindelse med en smagning.

DPU Vinklubs bestyrelse

Kontingent: 35 kr./md (2024)

Indmeldelse
Indmeldelse sker ved at udfylde denne indmeldelsesblanket og sende den til Jytte Laugsand på jyttelaugsand@gmail.com.