Motionsklub

Alle, der har et arbejdsmæssigt tilhørsforhold til Campus Emdrup, kan være med i motionsklubben. Når du er medlem af motionsklubben, kan du frit benytte vores fitnessrum.

Det koster kun 40 kr. pr. måned for alle aktiviteter i motionsklubben. Beløbet trækkes via din løn.

Du melder dig ind ved at udfylde og sende denne blanket: Indmeldelsesblanket

Fitnessrummene finder du i kælderen, bygning D. Husk personalekort.


Motionsklubbens bestyrelse

Se vedtægter

Referat af seneste generalforsamling


CVR-nr. for Motionsklubben på Campus Emdrup: 35 69 00 18

CVR-nr. for Aarhus Universitet: 31 11 91 03