Aftagerpanel

Aftagerpanelet på DPU består af repræsentanter fra nogle af de institutioner og virksomheder, hvor kandidater fra DPU bliver ansat efter endte studier. Panelet rådgiver blandt andet om uddannelseskvalitet, udvikling af nuværende og nye uddannelser. Det omfatter blandt andet løbende dialog om arbejdsmarkedets behov og efterspurgte kompetencer.

Siden 2007 har det været en del af universitetsloven, at universiteterne skal nedsætte aftagerpaneler.

Medlemmer af aftagerpanelet på DPU


Fagdidaktik

 • Ida Brændholt Lundgård, specialkonsulent, Slots- og Kulturstyrelsen
 • Lene Storgaard Brok (ph.d.), leder af Nationalt Videncenter for Læsning
 • Mikael Pedersen, forlagschef for Gyldendal Uddannelse, Forlaget Gyldendal

Generel pædagogik

 • Elsebeth Jensen, uddannelseschef, læreruddannelsen, VIA University College
 • Rasmus Mattern Nielsen, centerchef, Uddannelse og pædagogik, Lyngby kommune

Pædagogisk antropologi og AEG

 • Mikkel Balslev, karrierekonsulent, Dansk Magisterforening
 • Camilla Balslev, sekretariatsleder og redaktør for ultra:bit, DR
 • Helle Steiness Olsen, chefkonsulent, Børn og Folkeskole, KL

Pædagogisk filosofi

 • Tashia Vera Dam, pædagogisk direktør, Area9 Lyceum   
 • Alexander Von Oettingen, rektor, UC Syd
 • Peter Skov-Jakobsen, biskob, Københavns Stift

Pædagogisk psykologi

 • Stefan Møller Christiansen, børne- og ungechef, Aarhus Kommune
 • Marc Johannsson, afdelingsleder, Borgercenter Børn og Unge, Københavns Kommune
 • Jette Lents, faglig vejleder, Børne- og ungeforvaltningen, Københavns Kommune

Pædagogisk sociologi

 • Kristian Birk, chefkonsulent, Danske Professionshøjskoler
 • Peter Engelbrekt Petersen, konsulent, BUPL
 • Dina Madsen, områdechef, Danmarks Evalueringsinstitut

Uddannelsesvidenskab

 • Christine Lindrum Iversen, kontorchef, Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet, UVM
 • Ulrik Brix: Adm. direktør, Organisationen NOCA (Foreningen for HR Professionelle)
 • Birgitte Dam, Senior Talent Specialist & Global Graduate Programme Manager, Grundfos

Masteruddannelserne på DPU

 • Martin Grønbæk, Seniorkonsulent, Teknologisk Institut

Institutudpegede medlemmer

 • Mathilde Tronegård, direktør, Studievalg Danmark
 • Erik Nedergaard Hansen, partner, Peopleway A/S
 • Peter Schiødt, rektor, Køge Gymnasium
 • Tobias Hoygaard Lindeberg, udviklingsdirektør, DEA