Legater

For studerende på DPU

DPU er hjemsted for og administrerer to legater:


Fonden lektor Ragna Lorentzens legat

Legatet tildeles først og fremmest til islandske studerende, der studerer enten som ordinær- eller gæste-/udvekslingsstuderende ved DPU. Såfremt der ikke er tilstrækkeligt med islandske ansøgere, vil færøske, grønlandske og andre udenlandske studerende ved DPU komme i betragtning til legatet.

Det er en forudsætning for tildeling af legat, at legatmodtageren er værdigt trængende.

Næste ansøgningsfrist er 6. juni 2024.

LÆS HER OM LEGATET OG FIND ANSØGNINGS- OG BUDGETSKEMA


Undervisningsinspektør Hans I. Hansens Legat

Legatet kan tildeles uddannede lærere i folkeskolen samt private grundskoler, som søger videreuddannelse på DPU.

Det er en forudsætning for tildeling af legat, at legatmodtageren har økonomisk trange kår.

Der er ingen uddeling i 2024 - men forventes 2025.

LÆS HER OM LEGATET OG FIND ANSØGNINGS- OG BUDGETSKEMA