Legater

For studerende på DPU

DPU er hjemsted for og administrerer to legater:


Fonden lektor Ragna Lorentzens legat

Legatet kan tildeles islandske studerende ved DPU. Såfremt der ikke er tilstrækkeligt med islandske ansøgere, vil færøske, grønlandske og andre udenlandske studerende ved DPU komme i betragtning til legatet.

Det er en forudsætning for tildeling af legat, at legatmodtageren er værdigt trængende.

Næste ansøgningsfrist er 3. maj 2023:

Fonden lektor Ragna Lorentzen legat: Privatlivspolitik


Undervisningsinspektør Hans I. Hansens Legat

Legatet kan tildeles:

  • Uddannede lærere i folkeskolen samt private grundskoler, som søger videreuddannelse på DPU

Det er en forudsætning for tildeling af legat, at legatmodtageren har økonomisk trange kår.

Legatet er pt. ikke slået op.

Undervisningsinspektør Hans I. Hansens Legat: Privatlivspolitik