Legater

For studerende på DPU

DPU er hjemsted for og administrerer to legater:


Fonden lektor Ragna Lorentzens legat

Legatet kan tildeles islandske studerende ved DPU. Såfremt der ikke er tilstrækkeligt med islandske ansøgere, vil færøske, grønlandske og andre udenlandske studerende ved DPU komme i betragtning til legatet.

Det er en forudsætning for tildeling af legat, at legatmodtageren er værdigt trængende.

Næste ansøgningsfrist er 3. maj 2023:

Fonden lektor Ragna Lorentzen legat: Privatlivspolitik


Undervisningsinspektør Hans I. Hansens Legat

Legatet kan tildeles:

Det er en forudsætning for tildeling af legat, at legatmodtageren har økonomisk trange kår.

Næste ansøgningsfrist er 3. maj 2023:

Undervisningsinspektør Hans I. Hansens Legat: Privatlivspolitik