Parkering i Emdrup

Parkeringsregler

Det er kun tilladt at parkere i de afmærkede båse.

Parkzone overvåger parkeringspladserne - hvis du parkerer uden for de afmærkede pladser, vil du blive pålagt en parkeringsafgift.

Der er ingen tidsbegrænsning på parkering.

Parkeringspladserne i Emdrup er ikke omfattet af AU medarbejderparkering – dvs. der kræves ikke en parkeringstilladelse.

Parkeringspladsen ud mod Tuborgvej:

  • Indkørsel fra Tuborgvej 164 - højresving i retning fra krydset Emdrupvej / Tuborgvej
  • Indkørsel fra den anden retning (venstresving) er ikke muligt
  • Indkørsel fra Emdrupvej 101 er ikke tilladt.

Parkeringspladser ved bygning D:

  • Indkørsel via Emdrupvej 115.

'Smøgen' - langs bygning B:

  • Parkering er ikke tilladt.

Oversigtskort

(klik og forstør)