Nyttige telefonnumre

Alarm

Alarmopkald: politi, ambulance eller brandvæsen
Hvornår skal jeg ringe til 112?

Serviceopkald politi
Hvornår skal jeg ringe til 114?

AU´s interne alarmeringsnummer
Om akutte situationer på AU

Kontakt uden for åbningstid
(ved brandalarm, ubudne gæste osv.)
Bygningsservice Arts

112


114
 

8715 1617
 

7026 3650

AV (video, videokonference, lyd mv.)

AV-vagt, Emdrup

AV-vagt Arts, Aarhus

2497 0120

2961 1888

Bygninger

Bygningsservice Emdrup, Driftskontoret

Bygningsservice Aarhus, Driftskontoret9352 1850

8715 0536

IT Helpdesk

Helpdesk Emdrup

Helpdesk Nobel

8716 1370

8715 0911

Omstillingen på AU

8715 0000

Post

Post Emdrup

Post Nobel


4137 8846

8715 0551 

Studentermedhjælperne på DPU i Emdrup

Ekspeditionen i Aarhus

2165 4401

9350 8042

Trykkeri

Trykkeri Aarhus (AUTryk/Fællestrykkeriet)

8716 8287