Legater

FOR STUDERENDE PÅ DPU

DPU er hjemsted for og administrerer to legater:

Fonden lektor Ragna Lorentzens legat, som i prioriteret rækkefølge kan tildeles:

  • Islandske studerende på kandidatuddannelsen i Didaktik (Dansk)
  • Islandske studerende på DPU
  • Udenlandske studerende på kandidatuddannelsen i Didaktik (Dansk)

Det er en forudsætning for tildeling af legat, at legatmodtageren har økonomisk trange kår.

Næste ansøgningsfrist er 1. maj 2020:


Undervisningsinspektør Hans I. Hansens Legat, der som målgruppe har:

  • Uddannede lærere i folkeskolen samt private grundskoler, som søger videreuddannelse på DPU

Det er en forudsætning for tildeling af legat, at legatmodtageren har økonomisk trange kår.

Legatet er pt. ikke opslået.