Legater

For studerende på DPU

DPU er hjemsted for og administrerer to legater:


Fonden lektor Ragna Lorentzens legat

Legatet kan tildeles islandske studerende ved DPU. Såfremt der ikke er tilstrækkeligt med islandske ansøgere, vil andre udenlandske studerende ved DPU komme i betragtning til legatet.

Det er en forudsætning for tildeling af legat, at legatmodtageren er værdigt trængende.

Næste ansøgningsfrist er 25. oktober 2020:

NB. Legatet vil blive genopslået i begyndelsen af 2021 målrettet islændinge, som allerede er eller søger om at blive indskrevet som bachelor-, kandidat- eller udvekslingsstuderende ved DPU, såvel som andre udenlandske studerende ved DPU. Ansøgningsfristen vil være 2. maj 2021.


Undervisningsinspektør Hans I. Hansens Legat, der som målgruppe har:

  • Uddannede lærere i folkeskolen samt private grundskoler, som søger videreuddannelse på DPU

Det er en forudsætning for tildeling af legat, at legatmodtageren har økonomisk trange kår.

Legatet er pt. ikke opslået.