Du er her: AU  Medarbejdere Institutter  DPU Om DPU Legater

Legater

Fonden lektor Ragna Lorentzens Legat – ekstraordinær ansøgningsfrist 12. november 2019

Lektor, mag.art. Ragna Lorentzen testamenterede i 1995 sin formue til en fond, der er etableret som Fonden lektor Ragna Lorentzens legat. Fonden har hjemsted på DPU – Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet.

Fonden uddeler årligt et antal legatportioner til fortrinsvis islandske studerende på dansk didaktik eller andre islandske studerende ved DPU. Findes der ikke islandske studerende, vil andre internationale studerende på dansk didaktik ved DPU komme i betragtning til legatet.

Det er en betingelse for tildeling af legat, at legatmodtageren har økonomisk trange kår.

Ansøgere skal benytte et ansøgningsskema, hvor følgende skal være vedlagt:

·       Budgetskema

·       Kopi af sidste års årsopgørelse

·       Kopi af forskudsregistrering for dette år

·       Ved ansøgning om legat til studierejser skal benyttes særskilt budgetskema.

Ansøgning og bilag skal sendes til legatsekretær Iben Nørgaard, DPU, Aarhus Universitet, Tuborgvej 164, 2400 København NV, eller til legatets mailadresse RL.Legat@edu.au.dk . Sender du din ansøgning via mail, skal du benytte din AU-mail.

Fondens bestyrelse træffer bestemmelse om tildeling og størrelse af legatportioner. Ansøgere kan forvente svar primo december 2019.

Spørgsmål kan rettes til legatsekretær Iben Nørgaard på tlf. 87 16 35 65 eller per mail til ibno@edu.au.dk og RL.Legat@edu.au.dk .


Undervisningsinspektør Hans I. Hansens Legat – ekstraordinær ansøgningsfrist 1. oktober 2019

Undervisningsinspektør Hans I. Hansens Legat er stiftet af enken til Hans I. Hansens, fru Marie Jensine Hansen, i 1965. Fonden har hjemsted på DPU, Aarhus Universitet.

Legatet kan søges af uddannede lærere i folkeskolen og private grundskoler, som søger videreuddannelse på DPU, Aarhus Universitet, dvs. som er indskrevet på en af instituttets uddannelser.

Det er en betingelse for tildeling af legat, at ansøgeren har økonomisk trange kår som følge af videreuddannelsen.

Ansøgere skal udfylde/aflevere følgende:

Ansøgning og bilag sendes enten:

  • med almindeligt brev til legatsekretær Iben Nørgaard, DPU, Aarhus Universitet, Tuborgvej 164, 2400 København NV, eller
  • via mail til HIH.Legat@edu.au.dk . Sender du din ansøgning via mail, skal du benytte din AU-mail.

I forbindelse med ansøgningsfristen 1. oktober 2019 uddeles legatportioner af en samlet værdi af op til 40.000 kr. Legatportionerne vil være af størrelsesordenen 5-10.000 kr., evt. 20.000 kr. Udgifter, der eksempelvis kan søges legat til: a) basale daglige fornødenheder, b) læremidler, c) computer, d) transportudgifter til og fra uddannelsessted, e) studierejser (bemærk, særskilt budgetskema skal benyttes).

Fondens bestyrelse træffer bestemmelse om tildeling og størrelse af legatportioner.

Spørgsmål kan rettes til legatsekretær Iben Nørgaard på tlf. 87 16 35 65 eller per mail til ibno@edu.au.dk og HIH.Legat@edu.au.dk .

57780 / i29