Legater

For studerende på DPU

DPU er hjemsted for og administrerer to legater:


Fonden lektor Ragna Lorentzens legat, som i prioriteret rækkefølge kan tildeles:

  • Islandske studerende på kandidatuddannelsen i Didaktik (Dansk), DPU
  • Islandske studerende på DPU
  • Udenlandske studerende på DPU

Det er en forudsætning for tildeling af legat, at legatmodtageren har økonomisk trange kår.

Næste ansøgningsfrist er 4. maj 2020:


Undervisningsinspektør Hans I. Hansens Legat, der som målgruppe har:

  • Uddannede lærere i folkeskolen samt private grundskoler, som søger videreuddannelse på DPU

Det er en forudsætning for tildeling af legat, at legatmodtageren har økonomisk trange kår.

Legatet er pt. ikke opslået.