Skybrudssikring på Campus Emdrup

Nu kommer der larm i gaden. Fredag den 7. juni er det planen, at håndværkerne går i gang med at skære asfalten op i Smøgen langs bygning B. Tirsdag den 11. juni går de så i gang med at fundere og etablere en såkaldt københavnervæg.

07.06.2019 | Lisbeth Hartmann

Skybrudssikring på Campus Emdrup

En københavnervæg består af en række lodrette stålplader, som skal sættes ned langs husmuren, så man kan komme til at arbejde med isolering og fugtsikring.

Væggen bliver ’vibreret’ på plads. Andre steder banker man den slags vægge ned i jorden – her er valgt en lidt mindre larmende metode, men det kan desværre ikke gøres hverken stille eller lydløst. Etablering af væggene kan forhåbentlig klares på tre dage, og derefter vil der være gang i gravearbejde, fugtsikring og isolering frem til midten af august, hvor københavnervæggen skal op igen og brosten og asfalt skal retableres.

Hvis du har brug for ørepropper, kan du hente et sæt hos Susie Petersson i A001.

Arbejdet er lagt i sommermånederne, hvor de fleste er væk nogle uger, men det er desværre ikke muligt at klare det hele i sommerferien.

Se mere om projektet

Se tidsplanen for hele projektet

Medarbejdere