Skybrudssikring af Campus Emdrup

Det kommende halve år vil vi gennem en række tiltag sikre bygningerne på Campus Emdrup mod indtrængende vand i forbindelse med skybrud.

09.05.2019 | Lisbeth Hartmann

Smøgen, Campus Emdrup

Det første projekt skal sikre mod vandindtrængning i biblioteket

Projektet starter i uge 20 (13.-17. maj) med geotekniske undersøgelser i Smøgen ud for bibloteket. Senere vil der blive gravet op lang bygning B, så der kan blive lagt en vandspærre ind mod muren. Desuden vil der blive etableret kanter på lysskakterne, så der ikke kan løbe vand ind i kælderen.

I perioder vil smøgen være lukket for trafik og parkering, og der vil også i perioder kunne være støj fra arbejdet. Der kommer besked om, hvornår denne del af arbejdet kommer til at finde sted.

Kommende projekter

På parkeringspladsen / græsarealet ud mod Tuborgvej skal der etableres vandreservoirer, som kan opsamle vand i forbindelse med store regnmængder. Ved indkørslen fra Tuborgvej, vil der blive lavet 'bump', som kan lede vandet hen mod reservoirerne, i stedet for at det løber ind mod Krydsfeltet og Bygning A.

På pladsen foran indgang A4 - ud mod Emdrupvej - skal brostenbelægningen lægges om og eventuelle sammenfaldne kloaker skal repareres.

Mere information

Der vil blive lavet en hjemmeside med flere informationer om projekterne, ligesom der løbende vil blive informeret via nyheder på DPU-medarbejderportalen om, hvor og hvornår der vil blive arbejdet på projekterne.

Medarbejdere