Renovering af væg i biblioteket

Fra uge 45 vil en del af bibliotekets kælder være afspærret, da der skal renoveres ifm gennemtrængning af regnvand i kælderen.
Projektet forventes at vare i ca 3 måneder.
Der vil kunne forekomme støjgener når linoleum skal fjernes.