Registrering af sygdom og ferie

Også i tider med meget hjemmearbejde gælder reglerne for indmelding af fravær.

Også i tider med meget hjemmearbejde gælder reglerne for indmelding af fravær, så derfor:

Sygdom - Hvis du bliver syg, skal du melde det til din afdelingsleder og sygdom@dpu.dkdin først fraværsdag ved arbejdstids begyndelse.

Ferie - Hvis du ønsker at holde ferie, skal du aftale det med afdelingsleder og meddele det til ferie@dpu.dk, inden ferieperioden påbegyndes. Ønsker du at ændre indmeldt, men endnu ikke afholdt ferie skal du ligeledes skrive til ferie@dpu.dk.