Professor MSO John Benedicto Krejsler holder sin tiltrædelsesforelæsning d. 27. maj kl. 14 i festsalen

Titlen på forelæsningen er "Nye vilkår for skole, dagtilbud og lærer/pædagog-uddannelse – i transnationalt perspektiv"

Lærere, pædagoger og børn i skole og dagtilbud ’rammes’ i stigende grad af viljen til reform.

Målet for dette professorat (MSO) er at udforske og kortlægge denne reformvilje i transnationalt perspektiv og de vilkår den fører med sig.

Dette gøres gennem et fokus på tre centrale – og gensidigt afhængige – tematikker:

  1. den transnationale vending: national skole-, dagtilbuds- og uddannelsespolicy forhandles i stigende grad i OECD, EU, Bologna Processen m.m.;
  2. evidens: vilkårene for at producere ’viden om hvad der virker’ er forandret væsentligt (Hattie, EVA m.m.);
  3. sociale teknologier: moderne pædagogik og undervisning iscenesættes i dag gennem sociale teknologier à la elevplanen, pædagogiske læreplaner, evidens-koncepter.

Projektet lægger op til samarbejde med universiteter, professionshøjskoler og praktikere.

Efter forelæsningen afholder instituttet en reception på svalegangen.

Alle er velkomne.

Der er gratis adgang, men af praktiske hensyn bedes man tilmelde sig her.