Nanna Cæcilie Dalsgaard Thrane

Ph.d.-studerende i Afdeling for Pædagogisk antropologi. Per 1/9/23. Campus Aarhus

Fotoet er taget af fotograf Lars Just

Jeg er uddannet jordemoder fra University College Nordjylland i 2015 og blev kandidat fra pædagogisk antropologi med base i Emdrup i 2020, efter at have afleveret et produktspeciale om fællessang.

Jeg har tidligere arbejdet som jordemoder på Rigshospitalet i København, og har efter tilegnelsen af kandidatgraden bl.a. arbejdet for FOF Aarhus som projektleder og vært for Forælderskabelsen, der er titlen på en podcastserie og foredragsrække målrettet kommende og nybagte forældre.

Mit ph.d.-stipendiat navigerer efter titlen: Øremærket barsel, moderskab, morkrop og amning, og vil indebære en undersøgelse af hvordan familieliv udspiller sig indenfor de strukturelle rammer som den nye lovgivning om øremærket barsel sætter. Den hidtidige sociologiske og antropologiske forskning i øremærket barsel har fortrinsvist haft fokus på fædre og disses tilbøjelighed til at tage barsel. Dette projekt bidrager således med en undersøgelse af betydningstillæggelsen og praktiseringen af moderskab, morkrop og amning set i lyset af den nye lovgivning. Projektets empiri tilegnes etnografisk, og det er planen at jeg fra november skal følge 15 familier gennem barselstiden.