Malis Ravn

Ph.d.-studerende i Afdeling for Fagdidaktik. Per 1/9/23. Campus Emdrup

Jeg er optaget af praksisfaglighed i skolen, som jeg undersøger i mit ph.d.-projekt ’Praksisfaglighed i Madkundskab - Didaktiske implikationer af praksisfaglighed i et praktisk fag i grundskolen’ bevilliget af AU Open Call og med lektor Lars Emmerik Damgaard Knudsen som vejleder. 

Praksisfaglighed er en politisk intention og en ny dimension i skolen, som handler om at gøre undervisningen mere kropslig, aktiv og virkelighedsvendt, og dermed også give flere elever blik for erhvervsuddannelserne. Projektet undersøger, hvad praksisfaglig undervisning er og særligt med fokus på madkundskab. Madkundskab er blevet afgangsprøvefag, og praksisfaglig undervisning skal både imødese fagets teoretiske mål og samtidig udprøve elevernes håndværksmæssige kunnen. Det er derfor særlig relevant at undersøge elevernes læreprocesser i praksisfaglig undervisning i faget.  

Ph.d.-projektet er et mixed method studie bestående af et litteraturstudie af praksisfaglighed som didaktisk begreb, et survey blandt lærere samt et feltstudie af elevers oplevelser af praksisfaglig undervisning. Projektet tager teoretisk udgangspunkt i agential realisme og belyser dels diskurser, men også materialiteters didaktiske betydning i undervisningen. Derved undersøges de didaktiske implikationer af praksisfaglighed.  

Jeg interesserer mig for håndværk og praktisk læring. Jeg har oprindeligt en baggrund i madhåndværk, og kommer fra en stilling som lektor på Professionshøjskolen Absalon, hvor jeg har undervist i madkundskab og didaktik på læreruddannelsen og på Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik. Jeg har derudover været involveret i forsknings- og udviklingsprojekter med skoler om praksisfaglighed og praksisnær STEM-undervisning. 

Jeg er aktiv i redaktionen af tidsskriftet UP – Unge Pædagoger, som er et non profit pædagogisk tidsskrift, der siden 1939 har lagt sider til kritiske og diverse stemmer om skolen og undervisning.  

Hvis du er interesseret i praksisfaglighed og har en spændende vinkel herpå, så kontakt mig gerne mrav@edu.au.dk