IUP’s afdelingsledere på plads

IUP har nu fået syv nye afdelingsledere, som er tiltrådt med tilbagevirkende kraft pr. 1. november 2014.

Konstitueret dekan på Arts Johnny Laursen har netop indgået aftale med fællestillidsmand Per Dahl og den lokale tillidsrepræsentant på IUP Charlotte Palludan om arbejdsopgaver og kompensation for afdelingslederne.

Da Johnny Laursen tiltrådte som konstitueret dekan i sommeren 2014, var drøftelserne allerede startet. Han blev mødt med et ønske fra institutleder og institutforum på IUP om større fleksibilitet i afdelingsledernes opgaver og kompensation, så lokale behov på instituttet bedre kunne tilgodeses.

Det har nu ført til en aftale, der er tiltrådt med tilbagevirkende kraft pr. 1. november 2014.

På den baggrund har konstitueret institutleder Claus Holm indgået aftale med de nye afdelingsledere på IUP. De syv nye afdelingsledere er:

  • Henrik Vase Frandsen (frem til 31. januar 2015 – herefter Hans Siggaard Jensen)
  • Anne Maj Nielsen
  • Pia Bramming
  • Karen Valentin
  • Lena Lindenskov
  • Janne Hedegaard Hansen
  • Merete Wiberg

Navnene på de nye afdelinger er endnu ikke endeligt på plads.

Der foregår stadig drøftelser i forbindelse med en aftale for uddannelseskoordinatorerne på IUP, som forventes afsluttet inden 1. februar 2015.