Frister for afregning af udgifter for 2023

Alle udgifter for 2023 skal afregnes, så de kommer med i årsregnskab 2023.

Derfor følgende frister:

  • RejsUd: RejsUd-afregninger for år 2023 skal afregnes hurtigst muligt - senest tirsdag 19. december 2023. Får du transaktioner i perioden 19.dec.-31.dec. skal disse afregnes umiddelbart efter dit køb.
  • IndFak: Alle fakturaer fra danske leverandører skal være indsendt via ean nr. 5798000426450 til AU senest fredag den 29. december 2023.
  • Udenlandske fakturaer: Alle fakturaer fra udenlandske leverandører/ samarbejdspartnere skal være indsendt på mail til AU senest fredag den 29. december 2023.
  • REEX - Afregning af udgifter/honorarer til udenlandske samarbejdspartnere: Oplysninger om afregning af udgifter/honorarer til udenlandske samarbejdspartnere skal være indsendt til sekretariatet senest tirsdag den 19. december 2023.
  • Lønudbetalinger: Løn samt honorarer for år 2023 skal være videresendt/indtastet i SLS-Web senest fredag den 15. december 2023.

Hjælp os med at overholde disse datoer, så vi kan starte på et nyt, friskt regnskabsår i 2024.