Førstehjælpskursus for DPU i Emdrup d. 6. april 2022

Nu er det muligt for DPUs medarbejdere i Emdrup at tilmelde sig førstehjælpskursus i onsdag d. 6. april 2022.

Det er en rigtig god ting at kunne sin førstehjælp, da du som underviser er ansvarlig for at handle, hvis én studerende får et ildebefindende under forelæsningen.

Der er plads til 16 deltagere.

Kursusdagens samlede varighed: 8:30-16:00 opdelt to dele.

1. modul: Formål: At give deltagerne viden, færdigheder og holdninger, der sætter dem i stand til at kunne foretage genoplivning af en livløs person ved hjælp af Hjerte-Lunge-Redning og hjertestarter.

Varighed: 3 timer + 1 time

Kursusindhold:

 • Førstehjælpens 4 hovedpunkter
 • Overlevelseskæden
 • Hjerte-Lunge-Redning
 • Aflåst sideleje
 • Fremmedlegeme i luftvejene
 • Brug af hjertestarter

2. modul: Formål: At give deltagerne viden, færdigheder og holdninger, der sætter dem i stand til at kunne yde førstehjælp ved ulykker.

Varighed: 3 timer

Kursusindhold:

 • Førstehjælpens 4 hovedpunkter
 • Forhold ved større ulykker
 • Livreddende førstehjælp-ABC og den livsvigtige ilttransport
 • Alarmering
 • Shock
 • Psykisk førstehjælp
 • Hovedlæsioner
 • Brud på nakke, rygsøjle og/eller bækken
 • Forbrændinger
 • Forgiftninger og ætsninger

El-ulykker

Tilmelding sker pr. mail til lwen@edu.au.dk senest d. 3. april 2022. Tilmeldte får en Outlook-kalenderaftale med bekræftelse og information om lokale.