Førstehjælpskursus den 29/1 2020 - Campus København

Der er åben for tilmelding.

12.11.2019 | Lise Wendelboe

Kære Alle på Campus København,

Nu er det muligt at tilmelde jer Førstehjælpskursus: https://events.au.dk/Foerstehjaelpkursus29Januar2020

En rigtig god ting at kunne sin førstehjælp, da du som underviser er ansvarlig for at handle, hvis én studerende får et ildebefindende under forelæsningen.

Tilsvarende kursus på Campus Aarhus arrangeres i foråret 2020.

På arbejdsmiljøgruppernes vegne.
Christine W. Dalhoff

Medarbejdere