Christian Lund Pedersen

Ph.d.-studerende i Afdeling for Pædagogisk filosofi og Generel pædagogik. Per 1/5/23. Campus Aarhus

Jeg starter som ph.d.-studerende på DPU den 1. maj.

Som en del af forskningsprojektet ’Transformative learning of student veterans in transition into education’ skal jeg undersøge krigsveteraners oplevelser og udfordringer i overgangen fra militærtjeneste til civil uddannelse.

Jeg er særligt optaget af at undersøge kulturelle konflikter mellem veteraner og civile som transformative læreprocesser, veteraner skal orientere sig igennem, når de starter på uddannelse. Her risikerer veteranerne social isolation, fremmedgørelse, og ultimativt at falde fra.

Nationalt set er projektet det første på sit område og skal bidrage med en støttestrategi til undervisere, fakultet og veteranprofessionelle. Internationalt set er projektet det første til at undersøge det gymnasiale niveau, da danske veteraner er blandt de lavest civilt uddannede i NATO.

Jeg har tidligere studeret Uddannelsesvidenskab og Generel Pædagogik. Jeg er så heldig at skrive projektet i samarbejde med min tidligere specialevejleder, Clemens Wieser, som jeg også har publiceret to artikler med. Det samarbejde glæder jeg mig rigtig meget til.

Du er meget velkommen til at hilse på ved mit kontor i Nobelparkens lokale 1483-521.