Astrid Olsen

Postdoc i Afdeling for Uddannelsesvidenskab. Per 1/5/24. Campus Aarhus

Jeg er uddannet sociolog fra Aalborg Universitet og har skrevet ph.d. ved DPU, afdeling for pædagogisk sociologi.

En gennemgående interesse i mit studie har været ulighed i uddannelsesvalg, og i min ph.d. har jeg beskæftiget mig med hvor vidt det er muligt at mindske den sociale ulighed i uddannelsesvalg vha. af vejledningsinterventioner. Som en del af en forskningsgruppe undersøgte jeg effekten af to randomiserede studier til formål at skabe mere opadgående mobilitet til universitetsuddannelser. Desuden undersøgte jeg ulighed i brugen af forskellige vejledningsressourcer, samt vejlederes perspektiver på social mobilitet.

I min post doc ansættelse, vil jeg forfølge forskningsinteressen fra ph.d.-projektet i et ERC-projekt kaldet EDUCHANGE. Her er formålet er at udføre lignende interventioner i både Danmark, Island, Tyskland og Ungarn. Derudover vil jeg også undervise på bacheloruddannelsen i uddannelsesvidenskab og masteren i professionel vejledning.