Afskedsreception for Søren Langager d. 19. august

Til markering af Søren Langagers mangeårige virksomhed som lektor ved DPU siden 2000 afholdes en reception.

Til markering af Søren Langagers mangeårige virksomhed som lektor ved DPU siden 2000 afholdes en reception 19. august kl. 15-18 i D170.

Søren er kendt for en langvarig og omfattende forsknings- og undervisningsindsats ved Danmarks Pædagogiske Institut, Socialpædagogisk Højskole, Danmarks Lærerhøjskole og DPU.

Søren fratrådte sit lektorat 31. dec. 2021, men har fortsat tilknytning til DPU som lektor emeritus.

Hvis du vil komme forbi og hilse på og få lidt godt til ganen, skal du tilmelde dig arrangementet. Alle er velkomne.

Tilmelding: https://events.au.dk/receptionsoerenlangager

Tilmeldingsfristen er d. 15. august  2022.