Skole og uddannelse - Hvordan går det med læringen? Knud Illeris runder af

Professor emeritus Knud Illeris har gennem mere end 40 år været en markant skikkelse i dansk og international lærings- og uddannelsesforskning. Nu afrunder Knud Illeris sine faglige aktiviteter med en stor konference den 21. september 2016.

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

Onsdag 21. september 2016,  kl. 13:00 - 16:30

Sted

Festsalen (A220), DPU, Aarhus Universitet, Campus Emdrup, Tuborgvej 164, 2400 København NV

I de seneste 20 år er der gennemført en lang række gennemgribende reformer i skole- og uddannelsessystemet, og flere er på vej. Men hvad har de ført til i praksis, og hvor er vi på vej hen? Selv om vi f.eks. stadig er langt fra at nå målet om, at 95 % af de unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse, er der ingen tvivl om, at flere får mere uddannelse i dag end for 20 år siden.

Men hvad med læringen? Er der også flere, der har lært mere? Og hvad kan uddannelserne bruges til i praksis i et samfund, hvor afgørende forhold er under forandring?

Det kastes der blik på ved konfencen "Skole og uddannelse - Hvordan går det med læringen?" Konferencen er en afskedskonference for professor emeritus Knud Illeris.

Knud Illeris - er professor emeritus i livslang læring ved DPU, Aarhus Universitet. Knud Illeris har gennem mere end 40 år været en markant skikkelse i dansk og international lærings- og uddannelsesforskning, han har forelæst i 35 lande i alle verdensdele. Hans bog om Læring er udgivet på 11 sprog og solgt i over 100.000 eksemplarer. Illeris er æresprofessor ved Columbia University, New York, og medlem af The International Adult Education Hall of Fame.

Knud Illeris seneste bøger har drejet sig om kompetence-begrebet, ”Transformativ læring og identitet”, og ”Læring i konkurrencestaten”, foruden artikelsamlingen ”49 tekster om læring”. Med denne konference afrunder Knud Illeris sine faglige aktiviteter. Knud Illeris har netop udgivet erindringsbogen ”Liv og læring – fra kernefamilie og erhvervskarriere til øko-kollektiv og læringsforskning”. Et eksemplar af bogen indgår i konferencens pris, og Illeris signerer gerne dit eksemplar i pausen.

Program

13.00-13.10
Velkomst og indledning. Knud Illeris

13:10-13:40
Drop ambitionerne – den aktuelle situation i folkeskolen. Per Fibæk Laursen

13:40-13:50
Spørgsmål og svar

13:50-14:20
Skal vi nå de 95 % eller hvad skal være målet? - den aktuelle situation i ungdomsuddannelserne. Noemi Katznelson

14:20-14:30
Spørgsmål og svar

14:30-15:00
Kaffe/tepause

15:00-15:30
Har vi så travlt, at vi glemmer at lære noget? - den aktuelle situation i de videregående uddannelser.  Lars Ulriksen

15:30-15:40
Spørgsmål og svar

15:40-16:10
Læring – fem fundamentale forhold – Knud Illeris

16:10-16:20
Spørgsmål og svar

16:20-16:30
Afrunding – Knud Illeris

Keynotes:

  • Per Fibæk Laursen – er professor i pædagogik ved DPU og forsker i didaktik, folkeskole og læreruddannelse. Han har gennem årene skrevet et større antal bøger og forskningsrapporter og aktuelt udgivet bøgerne ”Drop ambitionerne – og lav bedre undervisning” og ”Didaktiske ambitioner – alle elever med” (Hans Reitzel 2015 og 2016). Per Fibæk Laursen står således for en realistisk tilgang til uddannelserne og især til folkeskolen – og en betydelig skepsis over for politiske tiltag og reformer, der udspringer mere af økonomiske og administrative hensyn end af velbegrundede pædagogiske og didaktiske overvejelser.
  • Noemi Katznelson – er professor, MSO i ungdomsforskning og leder af Center for Ungdomsforskning Aalborg Universitet. Hendes forskning tager afsæt i et bredt sociologisk blik på ungdomslivet under de aktuelle samfundsmæssige betingelser. På denne baggrund interesserer hun sig særligt for de unge i uddannelsessystemet og overgangen til arbejdslivet, men også ungdomslivet mere generelt og unges motivation for læring. Noemi er desuden medlem af en række politiske udvalg og råd, bl.a. af det ekspertudvalg, som statsministeren har nedsat under Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling for at få flere unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse, samt medlem af formandskabet for Undervisningsministeriets råd for ungdomsuddannelserne.
  • Lars Ulriksen – er professor i naturfagenes uddannelsessociologi ved Institut for Naturfagenes Didaktik på KU. Han har især beskæftiget sig teoretisk og praktisk med undervisning, uddannelser og læring på de videregående uddannelsesinstitutioner. En særlig interesse er spørgsmålet om, hvad der sker i mødet mellem de studerende og den uddannelse, de går på, og hvad uddannelserne går ud fra – deres implicitte opfattelse af de studerende. Lars har i de seneste år været medforfatter til en række artikler om overgangen til universitetet og det første studieår. Hans seneste bog er ”God undervisning på de videregående uddannelser – en forskningsbaseret brugsbog” (Frydenlund 2014).

Praktisk information

  • Pris 775 kr. inkl. bog inkl. 25% moms
  • Pris 400 kr. studerende med studiekort inkl. bog inkl. 25% moms

Tilmelding her