Perspektiver på folkeskolens testpraksis

Hvilke betydninger får testpraksisser for beslutningstagere og for de mennesker, der har en hverdag i folkeskolen? Hvordan kan testpraksisser forstås som bestemte skolemæssige normalitetsforestillinger? Hvilke dynamikker og forståelser ligger til grund for promoveringen af testning, og hvad er det egentlig, der måles? Det sættes der fokus på ved en konference i København

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

Torsdag 3. april 2014,  kl. 09:30 - 16:30

Sted

Lokale A220 – festsalen, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, Campus Emdrup, Tuborgvej 164, 2400 København NV

Standardiserede test er i høj grad kommet på dagsordenen, når det gælder den danske folkeskole - ikke mindst i kraft af internationale sammenligninger, og nationale evalueringsbestræbelser. Således er forskellige testformer blevet del af, hvordan vi forstår folkeskolen, hvordan den danske folkeskole praktiseres, og hvordan det er at leve dele af sit liv inden for folkeskolens mure. Spørgsmålet (eller udfordringen) bliver imidlertid, hvordan vi kan forstå de ændringer, vi er vidner til? Hvilke betydninger får testpraksisser for beslutningstagere og for de mennesker, der har en hverdag i folkeskolen? Hvordan kan testpraksisser forstås som bestemte skolemæssige normalitetsforestillinger? Hvilke dynamikker og forståelser ligger til grund for promoveringen af testning, og hvad er det egentlig, der måles?

Konferencen markerer både afslutningen på et treårigt kvalitativt empirisk projekt om de nationale tests betydninger for lærere og elever i den danske folkeskole varetaget af Kristine Kousholt og er samtidig en præsentation af forskellige forskeres perspektiver på skolens testpraksis. 

Projektet er finansieret af de Fri Forskningsråd, Kultur og Kommunikation. 

Program

9.30-10.00 
Kaffe & te

10.00-10.15 
Velkomst, introduktion til konferencen ved Kristine Kousholt

10.15-11.00 
”Et kritisk blik på PISA”, ved Inge Henningsen

11.10-11.55
”Testet i folkeskolen. Betydninger af deltagelse i folkeskolens testpraksis”, ved Kristine Kousholt

11.55-12.45
Frokost

12.45-13.30
”De nationale test og læreres konstruktion af dygtighed”, ved Lars Holm

13.40-14.25
”Testpraksisser som evalueringsredskab - erfaringer fra dansk uddannelseshistorie”, ved Christian Ydesen

14.40-15.25
”Hvorfor er testning knap så uskyldigt, som dette tager sig ud for at være?”, ved Bjørn Hamre

15.25-15.45
Kaffe & te

15.45-16.15
Paneldiskussion.

16.15-16-30
Afslutning ved Kristine Kousholt

16.30-17.00
Networking

Pris og tilmelding

  • Deltagergebyr inkl. moms 375 DKK
  • Særpris for studerende på S.U. 125 DKK inkl. moms – NB begrænsede antal pladser

Tilmelding ved at klikke her