Pædagogprofessionens historie og aktualitet

Heldagskonference om børnehavens og pædagogprofessionens historie og aktualitet fra 1800-tallet og til i dag

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

Onsdag 20. maj 2015,  kl. 09:00 - 16:30

Sted

Institut for Uddannelse og Pædagogik, Tuborgvej 164, København NV, lokale D169.

I maj 2015 udkommer de to første bind i et forskningsprojekt om børnehavens og pædagogprofessionens historie og aktualitet. Med udgivelsen får vores viden om pædagogprofessionens historie og udvikling et tiltrængt løft.

I den anledning afholdes en heldagskonference på Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) onsdag den 20. maj 2015. På konferencen vil highlights fra de to bind blive præsenteret af forfatterne og kommenteret og debatteret af fagfæller.

De to bind beretter om den 200 år lange udvikling, som har ført til at mere end 95 % af danske børn i dag tilbringer en stor del af deres tidlige barndom i førskoleinstitutioner under pædagogers opsyn og omsorg. Det er en udvikling som er vævet sammen med den bredere Danmarkshistorie, med ændrede børnesyn og familiesyn, med industrialisering og urbanisering, klassekamp og kønsroller, med befolkningspolitik, sundheds- og socialpolitik - og i dag også med skole- og uddannelsespolitik. Det er samtidig historien om brud og kontinuitet i det børnehavepædagogiske vidensfelt, hvor pædagogiske ideer, teorier og ideologier brydes med hinanden om at præge vidensgrundlaget for institutionernes praksis og pædagogers uddannelse.

Projektet er finansieret af BUPL’s forskningsfond og varetaget af en forskergruppe på Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet.

Læs mere om "Pædagogprofessionens historie og aktualitet":

Pris og tilmelding

Deltagerpris: ,- (inkl. Pædagogprofessionens historie og aktualitet, bind 1-2)

Nedsat pris for studerende (uden bøger): 295,-

Nedsat pris for studerende (med bøger): 495,-

 

Program

8.45- 9.15
Kaffe, registrering og salg/udlevering af de to bind til deltagerne

9.15 – 09.35
Velkomst og præsentation af dagens program v/ konstitueret institutleder Claus Holm, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet og Lasse Bjerg Jørgensen, BUPL.

I. Bind 1: Kamp og Status 1825-2015.

09.35 – 10.00

 • De lange linjer og hovedtemaer i institutions- og professionshistorien v/ Jens Erik Kristensen, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet

10.00 – 10.25

 • Børnehaven ind i historien - fund og opdagelser i et stykke overset Danmarkshistorie v/ Anette Eklund Hansen, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet

10.25 – 11.00

 • Kommentar v/ Ning de Coninck-Smith, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet: Institutionshistorie og barndomshistorie: Når voksne skriver institutioners eller skolers historie, er børnene tit glemt, selvom det jo ellers burde handle om dem. Hvordan ser det ud i bind 1 – og hvordan fanger man deres liv og erfaringer på mange generationers afstand? 

Spørgsmål og kommentarer fra salen

11.00 - 11.15

 • Pause

11.15 – 11.40

 • Fra natvægterstat til social investeringsstat - når hjemlighed og det ’feminine’ udgrænses i videnskabens navn v/ Hanne Marlene Dahl, RUC

11.40 – 12.15

 • Kommentar v/ Charlotte Palludan, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet: Fra børnehave til førskoleinstitutioner – kommentarer til forholdet mellem stat, institution og profession (kapitel 3)

Spørgsmål og kommentarer fra salen

12.15 – 13.00

 • Frokost

II. Bind 2: Kald og Kundskab. Brydninger i børnehavepædagogikken 1870-2015.

13.00 – 13.25

 • Fra kald til lønarbejde og profession – brud og kontinuitet i det børnehavepædagogiske vidensfelt v/ Søs Bayer, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet

13.25 – 13.50

 • Det moderne gennembruds pædagogik – om Fröbel-receptionen i Danmark 1870-1920 v/ Christian Sandbjerg Hansen, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet

13.50 – 14.25

 • Kommentar v/ Stig Broström, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet: Fra reform- og vækstpædagogik til målrettet pædagogik og børnehavedidaktik. Kommentarer til behandlingen af de pædagogiske brydninger i overgangen 1970’erne til 80’erne med udblik til situationen i dag.

Spørgsmål og kommentarer fra salen

14.25 – 14.40

 • Pause

14.40 – 15.05

 • Læring, forebyggelse og inklusion – brydninger i det børnehavepædagogiske vidensfelt 1995-2015 v/ Bjørn Hamre, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet

15.05 – 15.30

 • Kommentar v/ Tomas Ellegaard, RUC: Barndomssociologiske kommentarer til behandlingen af den nyere institutions-, professions- og børnehavepædagogiske historie

15.30 – 16.30

 • Afsluttende paneldebat, kommentarer og spørgsmål fra salen