Nationale test - tre perspektiver på hvorfor de ikke duer

Tredje af fire videnskabsteoretiske tvister i efteråret 2018.

10.09.2018 | Lise Wendelboe

Dato fre 16 nov
Tid 15:00 17:00
Sted DPU, Aarhus Universitet, Tuborgvej 164, lokale D174, 2400 København NV

Dagens tvistere er enige om at nationale test ikke duer, men ikke enige om hvorfor, eller om hvilken rolle test skal spille i skolen. Ifølge undervisningsministeren skal de nationale test til serviceeftersyn. Ud fra forskellige forskningsmæssige perspektiver giver debattørerne bidrag til dette.

Jeppe Bundsgaard
Kristine Kousholt
Lars Holm

Hver taler får 20 minutter til at lægge fra land. Derefter holdes der en lille pause med forfriskninger, hvorefter der er fri debat i panelet og med salen.

Tilmelding

 

 

Arrangementerne bakkes op af DPU’s ledelse og er gratis. Tilmelding er nødvendig af hensyn til forplejning og lokale.

Læs mere om de fire videnskabelige tvister

Initiativtager og mødeleder er Steen Nepper Larsen, lektor, DPU, stla@edu.au.dk

Debat