Minikonference: Evidens i Uddannelse

I forlængelse af udgivelsen af CURSIV #14 Evidence and Evidence-based Education in Denmark - The Current Debate inviterer CURSIV og Forskningsenheden for Tværdisciplinær Uddannelsesforskning til minikonference i AARHUS.

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

Fredag 20. marts 2015,  kl. 13:00 - 15:15

Sted

Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet, Bygning 2113-250C (Inspiratoriet), Niels Juels Gade 84, 8200 Aarhus N

Program

- Velkomst ved redaktørerne
- Præsentation af antologien ved redaktørerne

Korte oplæg ved forfatterne efterfulgt af spørgsmål og diskussion:

  1. Evidensbaserede metoder og tilpasset dømmekraft/ v. lektor Merete Wiberg
  2. Forholdet mellem pædagogik og evidens/ v. lektor Thomas Rømer
  3. Den strategiske brug af evidens i læreruddannelserne: en undersøgelse af forskningsrapportgenren/ v. lektor David Reimer & lektor Jørn Bjerre
  4. Sprogundervisning og medborgerskabstest: er dét der måles, dét, der virker?/v. lektor Karen Bjerg Petersen

- Afrunding og afslutning

Konferencens sprog er dansk.

Deltagelse er gratis; men af hensyn til planlægningen bedes du tilmelde dig til Susanne Hammer Samuelsen (suhs@edu.au.dksenest onsdag d. 18. marts kl. 12.00. Angiv venligst navn samt tilhørsforhold.

Læs mere på edu.au.dk/cursiv