Matematikdidaktikkens Dag

Konference organiseret i regi af Læringsløft 2020. På tværs af uddannelsesniveauer og uddannelsesinstitutioner er det fælles tema for konferencen 2016 elevers læringsvanskeligheder i matematik og hvordan disse kan adresseres.

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

Fredag 4. marts 2016,  kl. 09:30 - 16:00

Sted

Festsalen (A220), DPU, Aarhus Universitet, Tuborgvej 164, 400 København NV


Ideen med konferencen ”Matematikdidaktikkens Dag" er at adressere matematikundervisning på tværs af uddannelsesniveauer og uddannelsesinstitutioner.

Det fælles tema for konferencen 2016 er elevers læringsvanskeligheder i matematik og hvordan disse kan adresseres.


Program for dagen:

09.30-10.00:

Registrering og kaffe
På gangen foran A220

10.00-10.10:

Velkommen til Matematididaktikkens dag
ved Lena Lindenskov, DPU, Aarhus Universitet

10.10-10.55:

Nyttiggørelse af matematikdidaktisk forskning til at modvirke matematikspecifikke læringsvanskeligheder
ved Mogens Niss, Roskilde Universitet.

Abstract: Den matematikdidaktiske forskning har efterhånden opbygget så megen indsigt i matematiklæringens krinkelkroge, at den kan benyttes til at modvirke matematikspecifikke læringsvanskeligheder hos elever der arbejder hårdt med faget, men ikke får tilstrækkeligt udbytte af deres indsats. Ved Roskilde Universitet har vi nu siden 2012 omsat dette i en særlig videreuddannelse af gymnasielærere til matematikvejledere for sådanne elever. Oplægget vil placere denne uddannelse og de tilknyttede problemstillinger i en større sammenhæng, både vedrørende det danske uddannelsessystem og matematikken som fag

11.05-12.00:

Elevers svårigheter med det matematiska språket
ved Ewa Bergqvist Umeå universitet, Sverige

Abstract: Det matematiska språket har, precis som alla ämnesspråk, sina egna specifika karaktärsdrag och egenskaper. Det finns många olika sätt att se på relationen mellan språk och matematik, men att det finns en koppling mellan hur man uttrycker sig matematiskt och hur man tänker matematiskt är de flesta överens om. Språket är en central del i en människas tänkande - generellt så använder vi språk även när vi tänker tyst för oss själva. Föreläsningen handlar om vad som är typiskt för just det matematiska språket och hur dessa olika egenheter kan hänga ihop med olika aspekter av elevers svårigheter.

12.00-13.00:

Frokostsandwich og kildevand
I Aulaen, A-stuen

13.05-13.30:

Forskningsprojektet: Tidlig Matematikindsats Til Marginalgrupper (TMTM)
ved repræsentanter fra DPU og Metropol

13.30-14.00:

Læringsløft 2020 Posterpræsentationer
Ved repræsentanter fra professionshøjskolerne: VIA, UCC og Metropol

14.05-15.00:

Tiltrædelsesforelæsning: Begrebsdannelse, ræsonnement og IT i matematikundervisningen
ved Uffe Thomas Jankvist, DPU, Aarhus Universitet

Abstract: Oplægget stiller skarpt elevers matematiske begrebsdannelse og udvikling af ræsonnementskompetence i forhold til den øgede rolle som IT spiller i matematikundervisningen. Gennem en række konkrete – og autentiske – cases gives eksempler på såvel reflekteret som ureflekteret brug af IT, specielt CAS-værktøjer. Disse cases analyseres matematikdidaktisk med det formål at adressere elevers matematikspecifikke læringsvanskeligheder såvel som læringspotentialer

15.00-16.00:

Reception
I Festsalen (A220)

 

Praktisk info:
Deltagergebyret er 300 kr.
Deltagelse alene ved eftermiddagens tiltrædelsesforelæsning og reception for professor mso Uffe Thomas Jankvist er gratis, men tilmelding er obligatorisk.
Al tilmelding her.

Kontaktperson for dette arrangement er: Pernille Ussing-Nielsen pun@dpu.dk