Korsgaards kamp. En diskussion af 40 års forfatterskab

Seminar om professor Ove Korsgaards forfatterskab.

09.09.2014

Dato fre 28 nov
Tid 10:00 16:00
Sted Festsalen, lokale A220, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, Campus Emdrup, Tuborgvej 164, 2400 København NV

Dagens program består af en række indlæg til temaer i forfatterskabet efterfulgt af korte replikker fra Korsgaard.

10:00 – 12:30 Formiddagens program:
Indledning v/ Jørgen Huggler

Lars-Henrik Schmidt:
Kappestriden – om Korsgaard og akademiet

Hans Jørgen Lundager:
Grundtvig som bokser, Paulus som ironman, Korsgaard som forerunner – asketologiske noter til en bog af Korsgaard med stadig reference til Peter Sloterdijk

Jørgen Carlsen:
Kampen om lyset – Findes der sejre uden nederlag?

Ove Kaj Pedersen:
Hvorfor individet er folket – Et bidrag til Ove Korsgaards kamp for folket

12:30 – 13:30 Frokostpause

13:30 – 16:00 Eftermiddagens program:
Michael Bøss:
Ikke sådan at få hold på (eller bugt med) – National identitet mellem kultur, historie og stat

Jens Erik Kristensen:
Kampen om borgeren – fra medborger til medarbejderborger

Marianne Jelved:
Grundtvigs frihedssyn og dets aktualitet i dag

Lea Korsgaard og Rasmus Meyer Korsgaard:
Solskin for det sorte muld – til debat

Afslutning v/ Anne-Marie Eggert Olsen

Tilmelding til seminar (inkl. frokost)

Umiddelbart efter seminaret afholdes reception i anledning af at Ove fratræder som professor ved Aarhus Universitet og bliver emeritus.

Tilmelding til reception

Organiseret af Forskningsprogrammet for Pædagogik og Filosofi

Seminar