Invitation til kickoff på udviklingsindsats om specialevejledning på DPU

I Emdrup.

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

Torsdag 23. marts 2023,  kl. 13:00 - 16:00

Sted

A201

Styregruppen for den universitetspædagogiske og -didaktiske indsats har besluttet, at specialevejledning bliver den første satsning, der igangsættes. Alle specialevejledere på DPU inviteres derfor til eftermiddagsseminar, hvor målet er faglig inspiration, videndeling og ideudvikling af indsatser med fokus på udvikling af specialevejledningen på DPU.

Det er styregruppens ambition, at forslagene til indsatser skal udspringe af interesse, ønsker om prøvehandlinger og føre til erfaringsudveksling og vidensproduktion.

Anbefaling til forberedelse: (Gen-)Læs Pædagogisk indblik om specialevejledning

Program

13.00 – 13.10 Velkommen ved Anna Karlskov Skyggebjerg
13.10 – 13.40 Hvad fortæller forskningen os om specialevejledning generelt og specifikt på DPU?
13.45 – 14.30 Eksempler fra vores specialevejledningspraksis på DPU
14.30 – 14.40 Hvad fortæller de studerende os om vores specialevejledning? (SN næstforperson)
14.40 – 15.40 Drøftelse i grupper – med facilitator
15.40 – 16.00 Fælles opsamling og videre proces