Efterskolerne: Efterspørgslen til eftersyn!

Konference om efterskolerne arrangeret af arrangeret af Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) og Efterskoleforeningen

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

Torsdag 5. februar 2015,  kl. 10:00 - 15:30

Sted

Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, Campus Emdrup, Festsalen (A 220), Tuborgvej 164, København NV.

De danske efterskoler repræsenterer en skoleform med succes målt på efterspørgslen. Men hvad er det for en skoleform, hvad er det for en pædagogik og hvad er det for en lærerrolle, elevrolle og samværsformer, som så mange er interesseret i at blive en del af. Konferencen ”Efterspørgslen til eftersyn” giver svar på disse spørgsmål.

Konferencen er arrangeret i et samarbejde mellem Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet og Efterskoleforeningen.

Se oplæg fra konferencen på video og hent præsentationer her

Program

09.30-10.00:     
Registrering og kaffe og te.

10.00-10.15:     
Velkomst ved styrelsesmedlem Lone Greve, Efterskoleforeningen og viceinstitutleder Claus Holm, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)

10.15-11.00:     
Hvad gør efterskolen unik? Efterskolen i et internationalt perpektiv ved professor Ove Korsgaard, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet

11.00-11.30:     
Hvilken dannelse får fat i de unge på efterskolen? ved udviklingsdirektør, dr. pæd. Alexander Von Oettingen

11.30-11.45:     
Replik: Genskab forbindelsen mellem dannelse, viden og faglighed, ved rektor Stefan Hermann, Professionshøjskolen Metropol.

11.45-12.15:     
Paneldebat med deltagelse af Ove Korsgaard, Alexander Von Oettingen og Stefan Hermann. Ordstyrer Lone Greve

12.15-13.15     
Frokost

13.15-13.30:     
Frivillig efterspørgsel efter disciplin, ved cand. pæd. Flemming Nørgaard

13.30-13.45:     
Replik: Motivation, ved lektor Mette Pless, CEFU, Aalborg Universitet

13.45-14.00:     
Paneldebat med deltagelse af Flemming Nørgaard og Camilla Hutters. Ordstyrer Lone Greve.

14.00-14.20:     
PAUSE

14.20-15.15:     
Bidrager efterskolen til dannelse af verdensborgeren eller til livsduelighed?

14.20-14.40:     
Verdensborgeren og efterskolen ved professor Peter Kemp, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet

14.40-15.00:     
Danner efterskolen rige, livsduelige, personer? lektor Claus Holm, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet

15.00-15.15:     
Paneldebat med deltagelse af Peter Kemp og Claus Holm. Ordstyrer Bjarne Lundager Jensen

15.15-15.30:     
Afrunding: Fra eftersyn til fremsynethed, ved Bjarne Lundager Jensen  

Pris og tilmelding

  • Konferencegebyr 950. kr. (incl. moms)
  • Nedsat pris for studerende (med oplyst studienummer): 250 kr.


Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til lektor og viceinstitutleder
Claus Holm, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet.
Mail: clho@dpu.dk,  tlf. 2688 5600