Bogreception: At skulle ville

Kom til gratis bogreception med faglige oplæg om forskningsantologien 'At skulle ville'. Formålet med antologien er at re-artikulere motivation som begreb og som teknologi for at kunne opløse motivationens positive taget-for-givet-hed og dermed kritisk at kunne diskutere motivationsbegreber og -teknologier og deres ikke-intenderede effekter.

15.08.2019 | Carsten Henriksen

Dato tor 29 aug
Tid 15:00 17:00
Sted DPU, Aarhus Universitet, Tuborgvej 164, 2400 København, lokale D 170

At motivere drejer sig ofte om at få mennesker til at ville det, de skal, eller som det anses som fordelagtigt for dem at gøre. Til dette kræves motivationsarbejde og motivationsteknologier, som på forskellig vis sætter rammerne for menneskelig handling.

Arrangementet vil byde på faglige oplæg, lidt forplejning og mulighed for at købe bogen.

Arrangementet er gratis, men tilmelding er nødvendig.

Tilmeld dig her

Om forfatterne

Kristine Bagge Kousholt, cand.mag., ph.d., er lektor i pædagogisk psykologi ved DPU, Aarhus Universitet.

John Benedicto Krejsler, ph.d., er professor mso ved DPU, Aarhus Universitet, og præsident for Nordic Educational Research Association.

Morten Nissen, dr.psych., ph.d., er professor MSO ved DPU, Aarhus Universitet og er medleder af forskningsprogrammet “Rearticulating the Formation of Motivation” og underviser i uddannelsesvidenskab og pædagogisk psykologi.

Bidragsydere: Dorethe Bjergkilde, Søren Christensen, Hanne Knudsen, Sabina Pultz, Sverre Raffnsøe og Dorthe Staunæs

Reception