Hvem gør hvad i DPU´s sekretariat?

 • Afdelings-administratorer – generel administration (AAG)
  Charlotte Wilsbech Andersen: Afdeling for Pædagogisk Psykologi
  Charlotte Wilsbech Andersen: Afdeling for Fagdidaktik
  Else Thousig: Afdeling for Pædagogisk Filosofi og Generel Pædagogik
  Hanne Ryge Nielsen: Afdeling for Pædagogisk Sociologi
  Lise Wendelboe: Afdeling for Pædagogisk Antropologi
  Lise Wendelboe: Afdeling for Uddannelsesvidenskab
 • Afdelings-administratorer – uddannelse (AAU)
  Dan Fog Enevoldsen: Afdeling for Pædagogisk Psykologi
  Dan Fog Enevoldsen: Afdeling for Pædagogisk Filosofi og Generel Pædagogik
  Dan Fog Enevoldsen: Afdeling for Pædagogisk Sociologi
  Jonas Møller Pedersen: Afdeling for Uddannelsesvidenskab
  Katrine Brædder Andersen: Afdeling for Pædagogisk Filosofi og Generel Pædagogik
  Natasja Thandi Kappel Pedersen: Afdeling for Pædagogisk Antropologi
  Natasja Thandi Kappel Pedersen: Afdeling for Fagdidaktik
 • Administratorer Campus Aarhus
  Bolette Hansen og Susanne Hammer Samuelsen
 • Administrator for masteruddannelserne
  Sine Dybdal Madsen
 • Ansættelser og indstilling herom:
  VIP og TAP stillingsopslag: Charlotte Fisker Jensen
  DVIP og DTAP stillingsopslag: Charlotte Fisker Jensen
  Ansættelser uden opslag af DVIP på uddannelserne (dvs. eksterne lektorer, undervisningsassistenter og videnskabelige assistenter kun med udelukkende undervisningsportefølje): Charlotte Fisker Jensen
  Ansættelser uden opslag af videnskabelige assistenter til forskningsopgaver, TAP (herunder studentermedhjælpere), praktikanter og personer i løntilskudsordning: Afdelings-administratorerne
  Ansættelse af studentermedhjælpere i sekretariatet: Bolette Hansen (Aarhus), Else Thousig (Emdrup)
 • Ansættelsessamtaler videnskabelige og administrative stillinger (tovholder): Charlotte Fisker Jensen, Bolette Hansen (Aarhus)
 • Arbejdsmiljørepræsentant TAP: Lise Wendelboe
 • AV-udstyr (kameraudstyr, recordere mm.): udlånes af studentermedhjælperne i lok. A316, skriv evt. til dpu@edu.au.dk 
  DPU, Aarhus: udlån af computer, adapter, diktafon: udlånes af studentermedh. i lok. 1483-532, skriv evt. til ekspedition.aarhus@edu.au.dk
 • E-fakturering, INDFAK: Maibritt Wraa Nielsen, Dan Fog Enevoldsen, Iben Nørgaard, Bolette Hansen (Aarhus)
 • DPU Service, leder af: Else Thousig
 • Emply Hire: (rekrutteringssystem): Charlotte Fisker Jensen, Christine Wernberg Dalhoff
 • Efteruddannelsesprogrammet (Dansk som 2. sprog): Sine Dybdahl Madsen
 • Fakturafremsendelse: Maibritt Wraa Nielsen, Iben Nørgaard
 • Feriemelding: mail til: ferie@dpu.dk (spørgsmål kan rettes til  Heidi Madsen via ferie@dpu.dk)
 • Forskningsstøtte (rådgiver for forskning og videnudveksling, samarbejdsaftaler, kontrakter): Henrik Nitschke og Stine Trentemøller
 • GDPR: Stine Trentemøller (forskning), Louise W. Jacobsen (uddannelser), Christine Wernberg Dalhoff (administrativt)
 • Gæsteforsker- og gæste-ph.d.-besøg (adgang, udstyr, opholdstilladelse mm): Iben Nørgaard
 • Hjemmesider: Afdelingsadministratorerne
 • Institutforum: Sekretær for:  Stig Roesen
 • Institutledelsesmødet: Sekretær for: Stig Roesen
 • IT-udstyr:  Ønsker du en ny computer, softwarelicenser eller andet IT-udstyr, sker bestillingen på itindkob@edu.au.dk (Heidi Madsen i Emdrup / i Aarhus via Bolette Hansen). Mindre bestillinger (under 500 kr.) kan ske direkte ved den opstillede computer i IT-afdelingens Servicedesk
 • Kaffebestilling til møder: Bestilles via dpu@edu.au.dk senest to arbejdsdage før. Studentermedhjælperne laver kaffe mm. til møder med mellem 5 og 25 deltagere. Ved flere end 25 deltagere bestiller de i kantinen.
  DPU, Aarhus: Bestilles via ekspedition.aarhus@edu.au.dk senest hverdagen før inden kl. 12.00. Studentermedhjælperne laver kaffe mm. til møder med færre end 25 deltagere. Ved flere end 25 deltagere og ALLE bestillinger med forplejning fra Studenterhusfonden ekspederes videre til Studenterhusfonden. Se i øvrigt Procedure for bestilling af forplejning til møder på DPU, Campus Aarhus.
 • Kopiering: Studentermedhjælperne i lok. A316 (dpu@edu.au.dk, tlf. 871 63553) (Emdrup), Studentermedhjælperne i lok. 1483-532 (Aarhus)
 • Konferencer, seminarer og lignende u. 25 personer: Kontakt din afdelingsadministrator herom
 • Konferencer, som webinar: se link: https://edu.medarbejdere.au.dk/fileadmin/edu/Medarbejdere/Service_og_lokaler/Vejledning_webinar_Emdrup_final.pdf
  Yderligere spørgsmål kan rettes til Christine Wernberg Dalhoff på cwd@edu.au.dk
 • Konferencer mv. o. 25 personer: se link: https://edu.medarbejdere.au.dk/fileadmin/edu/Medarbejdere/Service_og_lokaler/Vejledning_konferencer_ved_DPU_Campus_Emdrup_final.pdf
  Yderligere spørgsmål kan rettes til Christine Wernberg Dalhoff på cwd@edu.au.dk
 • Konferencer - forplejning: Leder af DPU Service Else Thousig
 • Konferencer - tilmeldingssystem Conference Manager: Else Thousig (Emdrup) og Susanne Hammer Samuelsen (Aarhus)
 • Konferencer - godkendelse af budget: Else Thousig
 • Korrekturlæsning (kun af institutdokumenter): Lise Wendelboe, Else Thousig, Iben Nørgaard
 • Kreditkort: Maibritt Wraa Nielsen (Emdrup) / Susanne Hammer Samuelsen (Aarhus)
 • Kurser interne VIP: Stine Trentemøller (forskning) og Sine Dybdahl Madsen (undervisning).
 • Legatadministration: Iben Nørgaard
 • Lokalefordelingsoversigt: Heidi Madsen (Emdrup) / Bolette Hansen (Aarhus)
 • Mobiltelefoner og IPads: Christine Wernberg Dalhoff
 • Modtagelse af nyansatte: Afdelingsadministratorerne, Christine Wernberg Dalhoff (Emdrup) / Bolette Hansen (Aarhus)
 • Nyhedsbrev, internt: Charlotte Wilsbech Andersen, Lise Wendelboe
 • Opfyldning tekøkken (mælk, kaffe, te mm): dpu@edu.au.dk (Emdrup) / ekspedition.aarhus@edu.au.dk (Aarhus)
 • Opfyldning printerrum (papir, toner, mm): dpu@edu.au.dk (Emdrup) / ekspedition.aarhus@edu.au.dk (Aarhus)
 • Persondataredaktører (MSK): Heidi Madsen, Lise Wendelboe, Charlotte Fisker Jensen
 • Ph.d.-afhandlinger, indlevering af: Ved forsvar i København indleveres til Maibritt Wraa Nielsen (Emdrup) / Ved forsvar i Aarhus indleveres til Minna Elo, ph.d.-administrator, Tåsingegade 3, bygning 1443-417, 8000 Aarhus C
 • Ph.d.-kurser og budgettering: Hanne Ryge Nielsen
 • PURE (forskningsdatabase): Lise Wendelboe (Emdrup), Susanne Hammer Samuelsen (Aarhus)
 • Receptioner: (f.eks. jubilæum, professortiltrædelse, fratrædelse og ph.d-forsvar): Else Thousig (Emdrup) og Bolette Hansen (Aarhus)
 • Rejseapp til DSB/Klippekort til Aarhus til møder og undervisning: Lea Uhlott Noval (lokale A307f) administrerer de digitale klippekort - eller bestil på klippekort@edu.au.dk
 • Rejseforsikringskort: Hanne Ryge Nielsen (Emdrup), Susanne Hammer Samuelsen (Aarhus)
 • RejsUd (afregningssystem): Maibritt Wraa Nielsen
 • Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg, lokalt (LSAU): sekretariat Charlotte Wilsbech Andersen
 • Sekretær for institutleder: Stig Roesen
 • Sekretær for daglige ledelsesmøder: Stig Roesen
 • Sprogvask: Instituttets pulje til sprogvask af engelsksprogede artikler inden indsendelse til internationale publikationer administreres af Simon Rolls
 • Sygemelding: mail til: sygdom@dpu.dk (spørgsmål kan rettes til Heidi Madsen via sygdom@dpu.dk)
 • TAP-repræsentant i Akademisk Råd: Henrik Nitschke
 • TAP-repræsentant i AU valgudvalg: Bolette Hansen
 • TAP-repræsentant i Husudvalget Campus Aarhus: Bolette Hansen og Susanne Hammer Samuelsen
 • TAP-repræsentant i Husudvalget Emdrup: Louise W. Jakobsen og Christine Wernberg Dalhoff
 • TAP-repræsentant i Institutforum: Dan Fog Enevoldsen og Louise W. Jakobsen
 • TAP-repræsentant i Kantineudvalget:  Christine Wernberg Dalhoff og Tina Hudlebusch
 • Tillidsrepræsentant AC-TAP: Else Thousig
 • Transskription: Simon Rolls formidler kontakt til studentermedhjælpere
 • Vip-O-Matic: Uddannelse og øvrige institutopgaver: Hanne Ryge Nielsen, Bolette Hansen og Charlotte Fisker Jensen. Timer på eksterne projekter: Henrik Nitschke
 • Uddannelseskonsulent: Louise Weinreich Jakobsen: Rådgivning vedr. uddannelserne, udarbejdelse af strategier, analyser og baggrundsrapporter, bistand ved ansættelser på uddannelserne
 • Visitkort: Bestilles på: Visitkort
 • Word: Superbruger: Lise Wendelboe
 • Workzone (journalisering): Superbrugere: Iben Nørgaard og Charlotte Wilsbech Andersen

Opdateret 22. januar 2021