Victoria Percy-Smith

Ph.d.-studerende i Afdeling for Fagdidaktik. Per 1/2/23. Campus Emdrup

Mit navn er Victoria Percy-Smith, og jeg er ny 4+4 Ph.d.-studerende. I 2021 blev jeg uddannet folkeskolelærer, og samme år startede jeg på kandidaten Materiel Kulturdidaktik. Gennem de forskellige studier, og mit arbejde ved Kongernes Samling, har jeg altid haft en stor interesse for oplevelse, formidling og undervisning på kulturhistoriske museer. Derfor glæder jeg mig til at starte mit eksplorative interventionsstudie, der vil udforske de kulturelle aspekter af historiebevidsthed i en materiel-orienteret museumsdidaktik. Jeg vil med mit forskningsprojekt undersøge oplevelsen og brugen af det historiske materielle i museumsundervisning, og vil med dette bidrage til den kulturelle forståelse af historiebevidsthed som et pædagogisk anvendeligt begreb.