Uffe Thomas Jankvist

Professor ved afdelingen for fagdidaktik. Per 1/2/20. Campus Emdrup

23.04.2020

Uffe Thomas Jankvist (UTJ) er cand.scient i matematik og datalogi fra Roskilde Universitet (2005), hvorfra han også har sin ph.d. i matematikkens didaktik (2009). Efterfølgende har han været postdoc ved Syddansk Universitet og lektor ved Roskilde Universitet inden han blev lektor og senere professor mso (hhv. 2013 og 2016) ved DPU, Aarhus Universitet.

UTJs forskning omfatter brug af matematikkens historie i undervisning, digitale teknologier i matematikundervisning og -læring, tværfaglighed samt elevers matematikspecifikke læringsvanskeligheder. I de senere år har hans forskning også drejet sig om, hvordan man implementerer forskningsresultater fra matematikkens didaktik i praksis samt hvordan man kan og bør bedrive forskning på effekten af 'large-scale' undervisningssatsninger - såkaldt implementeringsforskning.

UTJ har været med til at udvikle og implementere matematikvejlederuddannelsen til gymnasiet, som udbydes af Roskilde Universitet. UTJ har pt. et projekt om "matematical competencies and digital technologies" med bevilling fra Danmarks Frie Forskningsfond og han er også involveret i et projekt om elevers "programming and computational thinking and mathematical digital competencies" med bevilling fra Novo Nordisk Foundation, sidstnævnte i samarbejde med kollegaer fra Københavns Universitet.

I indeværende semester går det meste af UTJs tid med etableringen af nyt Nationalt Center for Udvikling af Matematikundervisning (NCUM), hvilket finansieres af en finanslovsbevilling, og som DPU sammen med Københavns Professionshøjskole har vundet husningen af.

Navne