Trine Møbius Sørensen

Ph.d.-studerende ved afdeling for pædagogisk psykologi. Per 1/1/21. Campus Emdrup

08.01.2021

Jeg er uddannet cand. pæd. i pædagogik psykologi fra DPU (Emdrup). Fra den 1. januar 2021 starter jeg i en ph.d.-stilling ved afdeling for pædagogisk psykologi. Mit ph.d.-projekt, ’På kanten af fællesskabet’, udforsker elever med psykiatriske diagnoser og deres bevægelse tilbage i almenklassen efter indlæggelse i psykiatrien. Projektet har fokus på hvordan de berørte elever oplever denne tilbagekomst, med henblik på at udvikle praksisnær viden om lærernes faglige betingelser og muligheder for at tilrettelægge inkluderende læringsmiljøer, der understøtter de berørte elever med at genoptage deres liv, læring og deltagelse i almenklassens fællesskab.

Min baggrund for at søge ind i netop dette felt, skyldes at jeg har flere års erfaring som psykiatrisk sygeplejeske i børne- og unge psykiatrisk regi. Derudover har en umættelig interesse for trivsel og mistrivsel blandt børn og unge, herunder særligt unge, der kæmper med sociale, emotionelle og udviklingsmæssige vanskeligheder.

I min fritid er en jeg en meget fysisk aktiv person, og min nyeste fritidsinteresse er kitesurfing.    

Navne