Tina Hudlebusch

Aktivitetsmanager i Nationalt Center for Udvikling af Matematikundervisning (NCUM) og Sekretariatet. Per 1/6/20. Campus Emdrup

06.05.2020

Jeg hedder Tina Hudlebusch, og jeg ser frem til pr. 1/6 at træde ind i en spændende kombinationsstilling på DPU, hvor jeg dels skal være tilknyttet det nye nationale center for udvikling af matematikundervisning (NCUM) og dels skal løse forskellige opgaver knyttet til konferenceområdet i DPU’s sekretariat.

Jeg er uddannet cand. mag. i dansk og matematik, og jeg har gennem hele mit arbejdsliv beskæftiget mig med undervisning, læring og didaktik i mange forskellige sammenhænge – blandt andet i universitetsverdenen, i gymnasiesektoren og i dagtilbudsregi. De sidste 12 år har jeg været ansat som konsulent på dagtilbudsområdet i Hillerød Kommune, hvor jeg blandt andet har opbygget erfaring med netværksarbejde, planlægning af kursusforløb og arrangementer samt tovholderfunktion på større udviklingsprojekter.

På den private front er jeg gift, bor i rækkehus i Hørsholm – og er mor til tre hjemmeboende døtre på 13, 17 og 19 år. Jeg elsker god humor, dejligt selskab, et udfordrende brætspil, en tur ud i naturen – og at lære nyt.

Desuden er jeg optaget af, hvordan vi både i undervisningsmæssige og didaktiske sammenhænge, men også i alle kollegiale relationer er dybt afhængige af hinanden. K. E. Løgstrup udtrykker det på sådan en stærk måde:

Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. Det kan være meget lidt – en forbigående stemning, en oplagthed, man får til at visne, eller som man vækker, en lede man uddyber eller hæver. Men det kan også være så forfærdende meget, så det simpelthen står til den enkelte, om en andens liv lykkes eller ej

Jeg glæder mig til at møde alle mine nye kollegaer på DPU, når den særlige corona-tilstand tillader det – og jeg ser frem til at lykkes sammen med jer

Navne