Steffen Bering Kristensen

Ph.d. ved afdelingen for pædagogisk antropologi. Per 1/2/19. Campus Aarhus

18.01.2019

Min færden på DPU kommer til at centrere sig om ph.d.-projektet; ”Skolestrategier, familiehistorier og identitetsforståelser blandt den nye ’tredje generation’ af etniske minoritetsbørn” under hovedvejleder Laura Gilliam. Jeg har min baggrund i antropologien fra Aarhus Universitet, hvor jeg har arbejdet med migrantidentitet og minoriteter. Jeg har igennem min studietid lavet feltarbejde blandt unge i Litauen, i Nicaraguas regnskov og blandt internt fordrevne i det nordlige Kenya. Det er denne kombinerede praktiske og teoretiske erfaring, jeg vil sætte i spil i en dansk kontekst for at skabe viden om den højaktuelle gruppe ”børn af efterkommere”. Under mit feltarbejde vil jeg bo i København, men til dagligt bor jeg i Aarhus med min kæreste, og jeg kommer til at have min daglige gang ved DPU i Nobelparken.

Navne