Søren Hørning Hansen

Ph.d.-studerende ved afdelingen for uddannelsesvidenskab. Per 1/4/20. Campus Emdrup

23.04.2020

Søren Hørning Hansens ph.d.-projekt: Leg og øvelse gennem ritualer

Jeg er bachelor i uddannelsesvidenskab (2012-2015) og kandidat i pædagogisk sociolog (2015-2017).

Jeg er meget formet af tre monumentale aktivitetsteoretiske værker: Richard Sennetts (2008) bog om arbejdets rolle i den menneskelige eksistens, Peter Sloterdijks (2009) bog om øvelsens rolle i den menneskelige eksistens, og Robert Bellahs (2011) bog om legens rolle i menneskets evolutionshistorie.

Min læsning af disse tre værker har gjort mig til en person, der ønsker at forstå aktiviteters rolle i den menneskelige eksistens og i uddannelse. Med mit ph.d.-projekt håber jeg at komme dette nogle skridt nærmere. Baggrunden for mit projekt er, at mens nutidens pædagogiske diskurs er meget optaget af spil overser den et beslægtet kulturfænomen: ritual.

Derfor ønsker jeg at sætte fokus på ritualets pædagogiske potentiale. Dette gør jeg ved at undersøge den hypotese, at ritualet kan virke som en katalysator for to fundamentale pædagogiske aktiviteter: leg og øvelse. Jeg anskuer ritualet som en type socialt design (på linje med fx spillet), og jeg undersøger denne hypotese gennem designeksperimenter med ritualer på læreruddannelsen på VIA.

Min hovedvejleder er Steen Nepper Larsen. Jeg glæder mig meget til at komme i gang og især også til at komme i faglig dialog med mine nye kollegaer!    

Navne