Rianna Helena Slingerland

Ph.d. ved afdeling for pædagogisk antropologi. Per 1/1/19. Campus Aarhus

18.01.2019

Jeg er Rianne H. Slingerland og ny ph.d.-stipendiat. Ph.d.-stipendiaten er et samarbejde mellem DPU og VIA UC med primært arbejdsplads hos DPU. Jeg er uddannet pædagog fra 2014 og pædagogisk antropolog fra 2016. Efter jeg blev færdiguddannet har jeg arbejdet som pædagog inden for dagtilbudsområdet og som mentor i Rådgivnings- og Støttecenteret på AU.

Ph.d.-projektet omhandler børnesprog med fokus på interaktionelle mønstre i børnehavebørns peer-talk. Gennem en sproglig etnografisk tilgang ønsker jeg at udforske og skabe indsigt i sprog, som det bliver praktiseret af børn i barn-barn-interaktioner i daginstitutionelle rammer. 

Mine forskningsmæssige interesseområder er sproglig etnografi, sprogbrug, peer-talk, børneperspektiver, børn og barndom.

Navne