Administrative forhold

Printopgaver skal fremover bestilles via Rosendahls’ hjemmeside

Aftalen med printfirmaet Rosendahls, der står bag printcenteret på Campus Emdrup i bygning C, udløber pr. 1/10 2016. Da der endnu ikke er fundet en ny leverandør, har Rosendahls tilbudt fortsat at løse printopgaver for Campus Emdrup. Fremover skal materiale til print dog ikke afleveres i printcenteret, men uploades til Rosendahls via deres hjemmeside.

Rosendahls giver desuden råd og vejledning via telefon.

Gå til Rosendahls' hjemmeside

Den alternative løsning, Rosendahls nu tilbyder, giver Arts en besparelse.