Penille Rasmussen

Postdoc i Afdeling for Pædagogisk Psykologi. Per 1/4/22. Campus Emdrup

Jeg hedder Penille Rasmussen, og d. 1. april 2022 startede jeg som postdoc i Afdelingen for Pædagogisk Psykologi, hvor jeg de næste tre år skal arbejde på AUFF NOVA projektet “Drifting and Reaffirmed Boundaries – Young People, Gender and Body in a Digital Age”. Sammen med Professor Dorte Marie Søndergaard skal jeg undersøge unges analoge-digitale forhandlinger og overskridelser af de materielt-diskursive grænser for køn og krop. I projektet kombinerer vi nymaterialistiske, poststrukturalistiske og postfænomenologiske teorier og gør brug af kvalitative metoder, herunder digital etnografi, analogt feltarbejde og interviews.

Tidligere på året færdiggjorde jeg min ph.d. om unges seksualiserede digitale billeddelingspraksisser, og jeg er derfor langt fra ny på DPU eller i Afdelingen for Pædagogisk Psykologi. Jeg er dog både glad og taknemmelig for fortsat at få mulighed for at bidrage til undervisningen i afdelingen samt med min forskning om børn og unges analoge-digitale tilblivelsesprocesser.