Nils Falk Hansen

Ph.d.-studerende ved afdelingen for pædagogisk psykologi. Per 1/9/19. Campus Emdrup.

03.09.2019

Mit navn er Nils Falk Hansen. Jeg er cand.pæd.soc. og ny Ph.d. studerende i forskningsprogrammet Early Childhood, hvor jeg med Ditte Winther-Lindqvist som hovedvejleder skal forske i pædagogens rolle i børns sociale fantasileg. Jeg kommer fra en stilling som lektor på Pædagoguddannelsen, Center for Pædagogik, Professionshøjskolen Absalon, og har de senere år beskæftiget mig indgående med den intensiverede politiske målstyring på de dagtilbuds- og fritidspædagogiske fagområder, med et særligt fokus rettet mod de legende, kunstneriske og musisk-æstetiske udtryksformers udfoldelsesbetingelser i et pædagogisk landskab under forandring. Jeg har arbejdet med disse temaer på tværs af grunduddannelses, videreuddannelses samt forsknings- og udviklingssammenhænge i Absalon Regi.

Navne